Продан О. С

Сортировать по умолчанию названию
  • СУШАРКА ВС 300 КПІ ДЛЯ СУШІННЯ КАЗЕІНУ

    Казеїн основний білок молока. Казеїн виготовляють технічний і харчовий. Харчовий казеїн використовується на м’ясних, молочних та кондитерських підприємствах в якості білкового наповнювача, що покращує якість готового продукту. Технічний казеїн знаходить широке застосування в хімічній, легкій , деревообробній, целюлозно – паперовій та фармацевтичній промисловості. Його використовують як водостійку речовину, забезпечуючи адгезію клею на поверхнях що склеюються, як сполучна речовина при виробництві клейових фарб і при проклеюванні паперу , а також в якості стабілізатора в різних емульсіях. Оброблюючи казеїн формальдегідом можна отримати пластик. Отже розробка устаткування для його виробництва, що відповідає сучасним вимогам, є важливою задачею. Технічний казеїн виробляється із знежиреного молока шляхом його коагуляції кислотою з подальшою обробкою, промивкою та сушкою. Технологічна схема виробництва казеїну представлена на рисунку 1. Підготовлена сировина ( знежирене молока та сироватка) поступають на бачки постійного рівня 1, де забезпечується необхідне співвідношення компонентів . Далі суміш змішується , підігрівається та подається насосом 2 у змійовиковий витримувач 4. Після якого відбувається відділення зкоагульованого згустка від сироватки та дві стадії промивки в мішалках 6. Далі згусток поступає на шнековий прес 8, де пресується та подрібнюється. Після процесу подрібнення речовина поступає в сушильний агрегат 9, де висушується. Сухі частинки за допомогою пневмотранспорту поступають в бункер готового продукту 10. Від сушарки, яка входить до складу технологічної лінії залежить зовнішній вигляд та вологість готової продукції. Якість сушіння визначає сорт , частково розчинність, вихід та термін зберігання казеїну технічного. Головною перевагою даного типу сушарок є висока інтенсивність процесу, простота конструкції та обслуговування , відсутність рухомих частин , можливість регулювання середнього часу перебування частинок в сушарці, можливість регулювання вологості готового продукту. Завданням на дипломне проектування є вибір серед сучасних конструкцій сушильного обладнання , порівняти обрану конструкцію із аналогами, обґрунтування вибору конструкції апарата та оптимальних режимів роботи, перевірка його патентної чистоти, модернізація устаткування, що має підвищити якість готового продукту та збільшити продуктивність обладнання.

    Переглянути
  • УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ

    Технічний казеїн знаходить широке застосування в промисловості, а саме в хімічній, легкій, деревообробній, целюлозно-паперовій, харчовій та фармацевтичній . Його використовують як водостійку речовину, яка забезпечує адгезію клею на поверхнях що склеюються, як сполучну речовину при виробництві клейових фарб і при проклеюванні паперу, а також в якості стабілізатора в різних емульсіях. Оброблюючи казеїн формальдегідом можна отримати пластик. При виготовленні технічного казеїну важливу увагу необхідно зосередити на процесі сушіння, бо від якості реалізації цієї стадії залежатиме, тривалість зберігання, якість кінцевого продукту та якість виготовлених з них виробів 1 . Фізична модель процесу псевдозрідження показана на рисунку 1. В загальному найпростішому випадку процес псевдозрідження відбувається при умові : G – A – S =R; R < 0; Wг > Wкр де G – сила земного тяжіння, що діє на частинку, H; А – сила Архімеда, H; R – рівнодійна всіх сил, прикладених до частинки, H; S – сила тертя, Н; Wг – швидкість сушильного агента, що подається в апарат, м/с; Wкр – мінімальна швидкість сушильного агента, що потрібна для створення в апараті процесу псевдозрідження, м/с. На процес псевдозрідження суттєво впливає критична швидкість газу, але тим самим збільшується гідравлічний опір. Отже, основними параметрами впливу при модернізації процесу сушіння в сушарці псевдозрідженого шару є: розмір частинок, що висушуються, критична швидкість псевдозрідження, товщина шару казеїну, надмірне збільшення якої призводить до зменшення швидкості, а отже і продуктивності. Одним з найбільш ефективних методів підвищення продуктивності, при незмінній швидкості псевдозрідження, є застосування газорозподільної решітки безпровального типу з отворами, що мінімізують гідравлічний опір.

    Переглянути