РАДОВЕНЧИК Я. В

Сортировать по умолчанию названию
 • Відновлення регенераційних розчинів іонітових фільтрів пом’якшення води

  Розглянуто ефективність відновлення регенераційних розчинів іонітових фільтрів відстоюванням, традиційним фільтруванням і фільтруванням крізь капілярні матеріали. Встановлено, що використання матеріалів із капілярними властивостями дозволяє організовувати неперервне розділення без затрат енергії та спеціального обслуговування.

  The effectiveness of regeneration solutions recovery from ion exchange water softening filters was studied. The recovery processes were held by using sedimentation, simple filtration and filtration with using capillary materials. The capillary materials allows to organizing of continuous process of separation without energy consumption and special equipment.

  Переглянути
 • Очищення стічних вод від сульфат-іонів

  Досліджено можливість реагентного очищення природних і стічних вод від сульфат-іонів. Вивчено ефективність осадження сульфат-іонів, вплив на нього різних чинників. Для реальних технологічних процесів проаналізовано можливість застосування різних видів осадників.

  Feasibility of sulphate-ions reactant elimination from natural and waste waters is researched. Bringing sulphate-ions content to the levels lower than its’ marginal sewage and surface water basins discharge norms is conducted. The efficiency of sulphate-ions sedimentation at the forms of calcium sulphate and barium sulphate and influence of different factors of that process is performed. Possibility of various non-solvents in real technological processes is evaluated.

  Переглянути
 • Очищення води з використанням матеріалів із капілярними властивостями

  Розглянуто можливість використання капілярних матеріалів у процесах очищення стічних вод. Визначено залежність швидкості руху води в капілярі від зовнішніх умов і характеристик рідини. Одержано експериментальне підтвердження адекватності запропонованої залежності. Зроблено висновок про перспективність відділення твердої фази з використанням капілярних матеріалів.

  Possibility of use of capillary materials in sewage treatment processes is considered. Dependence of speed of movement of water in a capillary from external conditions and liquid characteristics is defined. Experimental acknowledgement of adequacy of the offered dependence is received. The conclusion about perspectives of branch of a firm phase with use of capillary materials is drawn.

  Переглянути
 • Розділення систем вода – олія за допомогою матеріалів із капілярними властивостями

  Наведено результати експериментальних досліджень розділення рідин, що не змішуються, із використанням матеріалів із капілярними властивостями. Вибрано тканини для формування капілярного фільтра, що ефективно відбирають олію з водного середовища, розроблено апарат для реалізації методу. Установлено розрахункові залежності, що дозволяють впроваджувати апарати для розділення води та олії.

  Переглянути