РУДКОВСКАЯ Е. В

Сортировать по умолчанию названию
  • Флотационная очистка шахтных вод от урана

    Вивчено флотаційне очищення води від урану з використанням катіонних, аніонних і фосфорильованих катіонних флокулянтів і сульфазолу НП-3. Показано, що ефективність очищення залежить від типу й дози флокулянту, водневого показника та співвідношення флокулянт – піноутворювач. Найкращі результати одержано в разі використання катіонних флокулянтів на основі полігексаметиленгуанідину й фосфорильованих поліоксипропіленамонійхлоридів.


    Processes of water treating from uranium by a method of pneumatic flotation were studied, as collectors of connections of uranium compounds used cationic, anionic and phosphorylated cationic flocculants as foaming agent used Sulphanol NP-3. It is shown that clearing efficiency depends on type and a dose flocculants, рН, flocculent – foaming agent parities. The best results are received at use cationic flocculants on a polygexamethylenguanidine and phosphorylated polyoxypropylenammoniumchloride.

    Переглянути