Раухвергер І. А

Сортировать по умолчанию названию
 • ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ФЕРМЕНТАЦІЇ БІОЕТАНОЛУ

  Біоетанол – зневоднений етанол, який виробляють з біологічної відновлюваної
  сировини і застосовують, головним чином, як моторне паливо. Перехід на його
  використання дозволяє не тільки зменшити споживання нафти, але й раціонально
  використовувати рослини [1]. Найважливішим етапом виробництва біоетанолу є
  ферментування (бродіння). Це анаеробний метаболічний процес, під час якого
  регенерується аденозинтрифосфат, а продукти розщеплення органічного субстрату
  можуть бути одночасно донорами та акцепторами водню. У роботі розглянуто
  неперервно-періодичну організацію цього хіміко-технологічного процесу, яка
  передбачає заповнення очищеного апарату певною кількістю дріжджів та сусла,
  саме бродіння впродовж певного часу та виведення отриманих речовин для
  подальшої переробки.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ФЕРМЕНТАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ БІОЕТАНОЛУ

  Обмежена кількість власної нафти в Україні та висока вартість її імпорту роблять актуальною задачею пошук нетрадиційних видів палив, які змогли б частково замінити паливо нафтового походження для його використання в існуючих двигунах.

  Переглянути
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВ ЕТАНОЛУ З ТОЧКИ ЗОРУ АВТОМАТИЗАЦІЇ

  Етанол (етиловий спирт) є хімічною речовиною, яка знайшла широке
  застосування у харчовій, фармацевтичній та хімічній промисловості, а
  віднедавна активно впроваджується як паливо.

  Переглянути
 • ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНО-МІКРОПРОЦЕСОРНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ СИСТЕМІ

  Ефективність навчального процесу в підготовці бакалаврів і магістрів з
  автоматизації технологічних процесів можна підвищити за рахунок
  застосування комп’ютерних інформаційних технологій. На кафедрі
  автоматизації хімічних виробництв в НТУУ ”КПІ” розроблена, змонтована і
  застосовується інтегрована комп’ютерно-мікропроцесорна навчальна система
  (ІКМНС) [1]. Систему побудовано на мікропроцесорних пристроях типу
  “МІКРОЛ” [2], які забезпечують студентам можливість працювати з реальними
  регуляторами та мікроконтролерами. Стенди ІКМНС за своєю структурою та
  призначенням багатофункціональні, тому мікропроцесорні пристрої можуть
  використовуватись у лабораторних роботах, на практичних заняттях та для
  виконання різних завдань у курсових роботах і проектах, а також у випускних
  кваліфікаційних роботах бакалаврів і магістрів.

  Переглянути