Рудницький Є. А

Сортировать по умолчанию названию
  • МОДЕРНІЗАЦІЯ БАРАБАННОЇ СУШАРКИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЮ

    Біодизель це паливо, вироблене з рослинних олій, яке за своїми характеристиками є еквівалентним дизельному паливу і може використовуватись в дизельних двигунах без будь-яких їх технічних змін. В залежності від сировини, деякі фізичні властивості біодизеля можуть змінюватись в ту чи іншу сторону. Отже розробка устаткування для його виробництва, що відповідає сучасним тенденціям техніки, є важливою задачею [1]. Метою модернізації є підвищення енергоефективності барабанної сушарки [2] насіння шляхом встановлення у приймальній частині барабанної сушарки регенератора тепла газів, що виходять з барабану, схему модернізації наведено на рис. 1. Доцільність модернізації пояснюється малою насипною густиною насіння, що спричиняє уніс його потоком теплоносія, що лімітує швидкість потоку сушильного агента (димових газів), крім того насіння чутливе до високих температур, що пов’язано з його біологічним походженням, сам процес сушіння розтягнутий у часі через те, що вода знаходиться у рослинних клітинах та насичена мінеральними речовинами. Таким чином, в процесі сушіння сушильний агент має на виході значну температуру (біля 80ºС), а на вході в сушарку біля 220ºС, і енергоефективність може бути збільшена шляхом підігріву повітря, яке іде до камери спалювання 7 за рахунок тепла сушильного агента після барабану. Теплообмінні апарати, які використовуються для утилізації тепла димових газів традиційно – регенератори з інертними тілами, вони мають переваги: простота конструкції, низька вартість, низький гідравлічний опір. Недоліком таких апаратів є необхідність періодичного переключення між апаратами, та періодична чистка інертних тіл від смол та дрібного насіння, що уносилось з барабану. Ці недоліки не є принциповими, оскільки процес сушіння не автоматизованим і персонал, що працює на сушарці виконують багато інших ручних операцій: завантаження насіння, вигрузку сухого насіння, заправку печі топливом. Висновок: доцільність модернізації барабанної сушарки має бути перевірено параметричним розрахунком, проведено проектний розрахунок, та виконано ескізний проект модернізованої барабанної сушарки. За позитивних результатів роботи доцільно оформити заявку на винахід (корисну модель) України з метою захисту авторських прав та поширення досвіду модернізації.

    Переглянути
  • РОЗРАХУНОК РЕГЕНЕРАТОРА БАРАБАННОЇ СУШАРКИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЮ

    Конструкторське рішення з модернізації барабанної сушарки наведено на рис. 1, оригінальність конструкції підтверджено [1]. Модернізація полягає у використанні тепла газу після барабанної сушарки для підігріву повітря, що надходить у камеру спалювання перед потраплянням до сушарки. Регенератор тепла є теплообмінником, у якому процес теплопередачі поділено на два періоди – роботи та регенерації, сума цих періодів визначає тривалість циклу. Висновок: результатом розрахунків регенеративного теплообмінника має стати матеріал насадки, діаметр кульок, висота шару насадки, перетин насадки.

    Переглянути