Савельченко Д. Г

Сортировать по умолчанию названию
 • МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОЧИЩЕННЯМ ШАХТНОЇ ВОДИ

  Глобальною екологічною проблемою на теперішньому етапі розвитку
  світового співтовариства є нестача чистої прісної води. Одним із типів
  забруднення є радіоактивне, яке спостерігається у шахтних водах та деяких
  виробництвах. Перевищення граничнодопустимих концентрацій хімічних і
  радіоактивних речовин у водоймах призводить до гострих і хронічних
  токсичних впливів на живі організми.

  Переглянути