Сеген Я. К

Сортировать по умолчанию названию
  • МОДЕРНІЗАЦІЯ АПАРАТА З МІШАЛКОЮ У ВИРОБНИЦТВІ КАЛІЙНОЇ СЕЛІТРИ

    Застосування калійної селітри (нітрату калію) сприяє оптимізації живильної сили коренів рослин, врівноваженню темпів дихання та фотосинтезу, поліпшенню структури тканин рослини. Підвищується стійкість рослин до несприятливих умов середовища [1]. Вдосконалення процесу виготовлення калійної селітри є важливим, тому робота є актуальною. В процесі виробництва калійної селітри відбувається перемішування азотної кислоти з хлоридом калію в апараті з перемішуючим пристроєм. Хімічна реакція може супроводжуватися виділенням газів, що є небажаним, тому застосовано охолоджувальну оболонку. Недоліком роботи апарату є те, що він працює періодично [2]. Метою роботи є модернізація апарату для перемішування для забезпечення його безперервної дії, що дозволить збільшити продуктивність та відмовитись від проміжних ємкостей, зменшити потужність дозуючих насосів. Аналіз літературних джерел [2, 3] та патентів дозволив визначити напрямок модернізації – перехід від моделі ідеального змішування до моделі ідеального, витиснення, а також використання додаткового внутрішнього теплообмінника Матеріали, які використовують для виготовлення апаратів, що контактують з азотною кислотою – переважно емальовані чавунні сосуди, до стінок яких неможна ні прикрутити, ні приварити перегородки. Пропонується модернізація шляхом заміни кришки апарату на нову, конструкція якої - фланцева, та дозволяє кріпити привод мішалки та перегородки, які забезпечують розгалуження корисного об’єму апарата (рис. 1, 2). Таким чином утворюються кілька вертикально розташованих просторів, у яких відбувається перемішування та послідовне перетікання, що дозволяє уникнути потрапляння азотної кислоти у вихідний патрубок. Висновок: запропонована модернізація апарату з мішалкою є доцільною, конструкторська розробка є перспективною, а технічне рішення має новизну, яка має бути оформлена у патент на корисну модель.

    Переглянути
  • МОДЕРНІЗАЦІЯ РАСТРУБЛЮЮЧОГО ПРИСТРОЮ

    Метою роботи є модернізація раструблюючого пристрою, який призначений для формування раструба на гладкій трубі. Раструб дозволяє герметично з'єднувати труби між собою, або з фасонними деталями. На рисунку 1 показано раструблюючий пристрій і раструблену трубу (рис. 2). Технічні вимоги до труб з PP раструблених викладено у нормалі DIN 19560. Операція раструблювання виконується [1] на раструблюючому пристрої і має кілька стадій: 1. Зачистка заготовки труби від пилок, задирок, видалення стружки стиснутим повітрям з зовнішньої і внутрішньої поверхні; 2. Прогріву заготовки в кільцевому нагрівачі до пластичного стану (регулювання параметрів прогріву виконується завданням температури і часу нагріву); 3. Формування раструбу згідно DIN 19560 шляхом пневмоформування; 4. Охолодження раструбу, контроль геометричних розмірів. Технологічний час прогріву раструбу значно більше часу охолодження, тому пристрої раструблюючі мають 2, 3 або 4 місця підігріву [2] на одне формуюче та охолоджуюче. Разом з цим інтенсифікація процесу охолодження дозволить збільшити продуктивність операції раструблювання, стабілізувати розміри які визначають якість з'єднання (50,3+0,8 , 59,6+0,1). Висновок: інтенсифікація процесу охолодження раструбу що формується є найбільш важливим для модернізації операції раструблювання та вимагає конструкторських та технологічних рішень.

    Переглянути