Сердітов О. Т

Сортировать по умолчанию названию
 • ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ ІЗ ЗАХИСНИМ ПОКРИТТЯМ

  У роботі вивчені механічні та термоемісійні властивості сталей 10, 50 і У10 зміцнених покриттями з карбідів титану TiC, карбідів ванадію VC і взаємного поєднання карбідів титану та ванадію (Ti, V) С. Найбільш істотними факторами, що визначають твердість покриттів, є сили хімічного зв'язку в кристалах, симетрія решітки, дефектність структури, гальмування дислокацій. Характер зміни мікрокрихтості обумовлений як зміною відмінностей між коефіцієнтами термічного розширення (КТР) покриттів і серцевини, так і їх питомими об’ємами, що призводить до зміни напруги. Так, серед досліджуваних покриттів TiС має найбільший питомий об'єм, і його КТР значно відрізняється від КТР заліза, що призводить до утворення високих напруг і найбільшої мікрокрихкості в покритті. Методика оцінки мікрокрихкості базується на кількісному вивченні зони крихкої пошкоджуваності в районі відбитка, що включає в себе всілякі порушення цілісності матеріалу від впливу на нього зосередженого навантаження. Показник мікрокрихкості характеризує співвідношення площ крихкого руйнування і самого відбитка при мікромеханічних випробуваннях втискуванням на приладі ПМТ-3, обладнаному пристроєм для автоматичного навантаження індентора. Про міцність хімічного зв'язку в решітці карбідів можна судити, крім температури плавлення, енергії дисоціації, теплоти утворення, і по термоемісійним властивостям покриття (робота виходу електронів з карбідних шарів). Як показали виробничі випробування, застосування сталей з покриттями замість легованих, є перспективним для інструментів, що працюють в спокійних безударних умовах і зазнають значного стирання.

  Переглянути
 • ОЦІНКА ЗАПАСУ МІЦНОСТІ ДЕТАЛЕЙ ПРИ АСИМЕТРИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

  Робота присвячена оцінці запасу міцності деталей при асиметричному навантаженні з мінімальним використанням експериментальної інформації. Рішення базується на розробленому авторами підході - використанні запропонованих моделей граничного стану. Використовуючи цей метод, здійснюємо розрахунки граничних амплітуд напружень ряду різних конструкційних сталей і сплавів стосовно до циклічного розтягування - стиснення в широкому діапазоні зміни ступеня асиметрії навантаження. На відміну від трудомістких і тривалих експериментальних методів оцінки граничних напружень при асиметричному навантаженні, розроблений метод дозволяє визначити шукані характеристики в широкому діапазоні зміни ступеня асиметрії циклу з мінімальним обсягом експериментальних досліджень. Даний метод оцінки запасу міцності, який базується на ефективній методиці розрахунку граничних напружень, апробований співставленням результатів розрахунку з широким спектром власних і запозичених експериментальних даних і підтвердив свою працездатність. Таким чином, авторами запропонована методика оцінки запасу міцності невживана в розрахунковій практиці елементів конструкцій, підданих асиметричному циклічному навантаженню з урахуванням концентрації напружень, характерним для створюваних конструкцій. В основу розробленої методики закладені моделі граничного стану, що базуються на степеневих трансцендентних функціях. Моделі забезпечують досить коректний опис експериментальних даних при мінімальному обсязі попередніх досліджень.

  Переглянути
 • СТІЙКІСТЬ СТАЛЕЙ Х12М І У9 В УМОВАХ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ І СУХОГО ТЕРТЯ КОВЗАННЯ

  Для збільшення стійкості виробів в умовах абразивного зносу найчастіше використовують карбідні покриття, зносостійкість яких в основному визначається їх твердістю. Нами досліджувалась зносостійкість покриттів з карбідів титану і ванадію на сталях Х12М та У9. Представлені в роботі дані показали, що зносостійкість сталей, зміцнених покриттями, підвищилася і в свою чергу залежить від складу сталі і виду покриття. При зіставленні результатів дослідження мікротвердості і зносостійкості покриттів слідує, що їх стійкість вище, чим вище його мікротвердість. Одним з етапів роботи було визначення ефективності зміцнення сплавів покриттями при роботі в умовах сухого тертя ковзання. Результати досліджень впливу питомого тиску на поверхні контакту на зношування показали, що характер зносу залежить від питомого тиску. Збільшення навантаження значно впливає на зношування сплавів в процесі сталого зносу, причому при питомому тиску 1,5 Мпа і більш спостерігається різке збільшення вагового показника зносу сплавів без покриття. На підставі дослідження поверхні зразків, що пройшли випробування в умовах сухого тертя ковзання слідує, що головною причиною зносу є крихке руйнування покриття. Велику увагу заслуговує факт полірування і вигладжування поверхні тертя сплаву, зміцненого дрібнозернистими продуктами зносу, причому подрібнення їх пов'язано з утворенням щільної сітки тріщин. В роботі показано, що карбідні покриття відрізняються міцними атомними зв'язками і мають малу величину зносу.

  Переглянути