Слюсар А. В

Сортировать по умолчанию названию
 • МОДЕЛЬ РЕАКТОРА-АМОНІЗАТОРА ДЛЯ ІНТЕГРОВАНОЇ КОМП’ЮТЕРНО-МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

  В інтегрованій комп’ютерно-мікропроцесорній навчальній системі
  (ІКМНС) технологічні об’єкти керування застосовуються у вигляді
  математичних моделей апаратів типових хімічних виробництв [1]. Одним із
  таких апаратів може бути реактор-амонізатор, який використовується у
  виробництві комплексних мінеральних добрив нітрофоска та нітроамофоска. В
  реакторі від-бувається швидкісний процес амонізації розчину фосфорнокислої
  пульпи газовим потоком аміаку. Конструктивні особливості апарата показано
  на рис. 1, а. У реакторі-амонізаторі хіміко-технологічний процес реалізується
  шляхом ін-тенсивного механічного перемішування фосфорнокислої пульпи та
  барботажем об’єму реакційної маси газовим потоком NH 3 . Амонізація розчину
  пульпи характеризується рівнянням

  Переглянути