Степанович А. М

Сортировать по умолчанию названию
  • МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЕТИЛОВОГО СПИРТУ

    Етиловий спирт відноситься до числа багатотоннажних продуктів основного органічного синтезу, згідно прогнозу очікуваний об’єм виробництва біоетанолу в світі в 2020 р складе 281,5 млр. л (за обсягом виробництва посідає перше місце в світі серед всіх органічних продуктів). На сьогодні в багатьох країнах світу діють програми по застосуванню етанолу в автомобільному паливі (Бразилія, США, Канада, Євросоюз, Аргентина, Китай, Австралія, Японія та ін.). У зв’язку з цим значно збільшуються потреби у виробництві етилового спирту. Тому модернізація виробництва біоетанолу є актуальною. У роботі розглядається процес виробництва спирту з топінамбура (земляної груші). Технологічна схема представлена на рисунку 1. Топінамбур поступає на транспортер 1 та до мийки 2. Після мийки відходи та дрібні частинки потрапляють до сепаратора 6. Очищений топінамбур подається до подрібнювача 3, після якого йде на розмольник 4 для ще більшого подрібнення. Розмелена суміш перемішується в перемішувачі 5, після чого підігрівається в контактному підігрівачі 7 до заданої температури. Підігріта суміш поступає в оцукрювач в який додаються ферменти, завдяки яким крохмаль перетворюється в цукор. Суміш подається в охолоджувач 9, де охолоджується. Охолоджена суміш подається в ферментер 10. Повітря, що подається компресором 15, відбирає з суміші пари спирту і вони надходять до абсорбера 11, у якому СО2, Н2О та С2Н5ОН абсорбуються водою, яка далі подається насосом 16 на ректифікаційні колони 15. Частина кубового залишку та суміші після сепаратора 6 подається в бункер 14, де з них виробляється біогаз. Тверді компоненти виділяються на центрифузі 13. Суть модернізації полягає у встановленні всередині ферментера пристрою барботажу, що дозволяє збільшити швидкість бродіння за рахунок зменшення концентрації спирту у масі що бродить, та подавати у ректифікаційні колони розчин спирту у воді, без продуктів бродіння. Висновок: модернізація технологічної схеми та конструкції ферментера є доцільною, оскільки збільшується продуктивність установки та відпадає необхідність чистки куба ректифікаційної колони від біомаси.

    Переглянути
  • МОДЕРНІЗАЦІЯ БРОДИЛЬНОГО АПАРАТУ ВИРОБНИЦТВА ЕТИЛОВОГО СПИРТУ

    На сьогодні в багатьох країнах світу діють програми по застосуванню етанолу в автомобільному паливі (Бразилія, США, Канада, Євросоюз, Аргентина, Китай, Австралія, Японія та ін.). У зв’язку з цим значно збільшуються потреби у виробництві етилового спирту, згідно прогнозу очікуваний об’єм виробництва біоетанолу в світі в 2020 р складе 281,5 млр. л (за обсягом виробництва посідає перше місце в світі серед всіх органічних продуктів). Тому модернізація бродильного апарату виробництва етилового спирту є актуальною. Етиловий спирт відноситься до числа багатотоннажних продуктів основного органічного синтезу, Розглядається процес виробництва етилового спирту з качанів кукурудзи. Схема модернізованої дільниці бродіння та очистки спирту наведено на рисунку 1. Після розварювання, оцукрювання та охолодження маса потрапляє до бродильного апарату. У бродильному апараті встановлено модернізовану мішалку якірного типу з отворами для барботажу бродильної маси діоксидом карбону. Барботаж використовується для переносу етанолу діоксидом карбону з бродильного апарату назовні. Суміш парів етанолу та діоксиду вуглецю розділяється у спиртовловлювачі за рахунок селективної абсорбції етанолу водою. Суміш води з етанолом розділяється у ректифікаційній колоні, далі вода повертається до спиртовловлювача, а очищений діоксид карбону спрямовується частково до бродильного апарату, а частково виводиться з процесу як побічний продукт виробництва етанолу. Очищений діоксид вуглецю використовується у харчовій промисловості. Висновок: модернізація дільниці бродіння та очистки спирту є доцільною, розробка нових апаратів відповідно до модернізації актуальна.

    Переглянути