Сівоздрав Ю. О

Сортировать по умолчанию названию
  • РОЗРАХУНОК СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТИПОВИХ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ ІЗ РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

    Диференціальні рівняння, що моделюють динамічну поведінку систем керу­вання, можуть бути записані в «абсолютних» величинах або в їх приростах відносно усталеного режиму, взятого за базовий. При цьому якщо система лінійна (лінеаризована), то відповідні рівняння в обох випадках виглядатимуть абсо­лютно однаковими (з точністю до позначень). Як правило (за умовчанням), змінні системи (параметри стану) розглядаються як такі, що записані у приростах. Тоді базовий усталений режим в математичному плані відповідає нульовим по­чатковим умовам, а коефіцієнти диференціальних рівнянь вважаються константами. Та обставина, що часто вони суттєво залежать від обраного базового режиму, зазвичай не акцентується, і тим самим динамічні характеристики для якогось одного режиму автоматично розповсюджуються на решту можливих режимів.

    Переглянути