ТЕРЕЩЕНКО І. М

Сортировать по умолчанию названию
 • НАКАТ СУЧАСНИХ БДМ

  Накат є завершальним процесом отримання паперового полотна, пристроєм папероробної машини і служить для намотування паперу в рулони. Основною вимогою до накату є рівномірне і щільне намотування паперу, необхідне для її подальшої якісної переробки. У всіх сучасних швидкохідних і широких ПРМ застосовується периферичний накат (Рисунок 1). Накат цього типу дозволяє отримувати рівномірне і щільне намотування при меншій напрузі паперового полотна, ніж потрібно при використанні осьового накату. На сучасних машинах накати периферичного типу з пневматичним притиском паперового полотна дозволяють отримати діаметр намотуваного рулону 2400 мм і більше. При цьому важливо забезпечити рівномірний контакт рулону з тамбуром і зменшити обриви паперу або інші збої в роботі накату. Відомо, що дефекти намотування означають збільшення кількості браку. Крім того, дефекти намотування створюють проблеми на друкарських верстатах і копіювальних пристроях. До типових дефектів паперу, що виникають при намотуванні, відносяться: зміщення шарів, розриви, утворення складок, розтягнення паперу і затягування (Рисунок 2). Для вирішення цих проблем практично на всіх нових високошвидкісних папероробних машинах, що виробляють крейдований або каландрований папір, почали застосовувати гумове покриття барабанів накату (Рисунок 3). На більш старих машинах, що працюють з барабанами накату без гумового покриття, часто відбуваються значні втрати паперу через дефекти намотування. Таке покриття барабанів накату дає м'яке захоплення між барабаном накату і тамбуром, що забезпечує рівномірне притискання паперу. В результаті відсутні повітряні бульбашки між шарами паперу і локальні перевантаження, що є головною причиною дефектів паперу. Ще одна перевага - високий коефіцієнт тертя, який залишається незмінним протягом усього терміну експлуатації і забезпечує стабільну підтримку паперового полотна. Спеціальні наповнювачі покриттів барабанів сприяє кращому утриманню паперового полотна за рахунок помітного підвищення шорсткості поверхні покриття без шкоди для поверхні навіть самого чутливого паперу. Це великий плюс, оскільки постійний коефіцієнт тертя дозволяє безперервно намотувати папір без додаткового налаштування параметрів намотування. Крім того, запустивши систему обрізання на накаті, можна збільшити швидкість ПРМ до 1200 метрів на хвилину. Це дозволить випускати нову продукцію меншої масоємності.

  Переглянути
 • Ресурсозбереження в одержанні паперу для гофрування

  Проведено низку варінь з одержанням напівцелюлози зі стебел соняшнику, соломи ріпаку й солом’яної целюлози нейтрально-сульфітним способом. Показано вплив морфологічного складу волокон напівфабрикатів на показники міцності. Досліджено стічні води після виготовлення паперу для гофрування.

  Переглянути
 • Флотаційне очищення води від радіоізотопів цезію-137 поліамінофероціанідними комплексами

  Досліджено процеси очищення води від ізотопів цезію-137 методами напірної та електрофлотації. Установлено, що застосування поліамінофероціанідних комплексів ефективно дезактивує низькоактивні розчинів, що містять радіоізотопи цезію-137. Показано, що досить високого ступеня очищення можна досягти за незначних концентрацій реагентів.

  The processes of water treatment from the isotopes of cesium-137 by a method of pressure and electroflotations are investigated. It is set that while using the polycation ferrocyanide complexes the effective decontamination of low active solutions that contains the isotopes of cesium-137 are taken place. It can be seen that the highly enough degree of cleaning can be attained at the low concentrations of the reagents.

  Переглянути
 • Вплив пристінних ефектів на характеристики потоку неньютонівських рідин

  Наведено результати експерименту, проведеного на розплаві поліетилену високої густини в циліндричних каналах некруглої форми, мета якого полягала у визначенні впливу пристінних ефектів матеріалу на величину гідравлічного радіуса.

  Experiment results shown in this article obtained from the flux of high density polyethylene in cylindrical nonround tubes, that object was – to find out wall’s effects of material on hydraulic radius influences.

  Переглянути
 • Дезактивація води природними й модифікованими сорбентами

  Досліджено коагуляційно-сорбційне очищення води, забрудненої радіоізотопами 137Cs і 90Sr, із використанням мінеральних сорбентів як замутнювачів. Показано, що кращого очищення можна досягти за високих доз мінеральних сорбентів. Дози сорбентів-«накопичувачів» можна значно зменшити, якщо використати модифіковані гумати натрію та кремнієвої кислоти.

  Переглянути