ТЕРЕЩЕНКО О. М.

Сортировать по умолчанию названию
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ НАКАТУ ПАПЕРОРОБНОЇ МАШИНИ

  Периферичний накат папероробної машини для гальмування рулонів містить циліндр накату і тамбурний вал. Для підвищення надійності роботи і зниження кількості браку після закінчення намотки рулону, для спрощення конструкції гальмівної системи, обмеження часу обертання в холосту рулону з полотном пропонується засіб гальмування тамбурного вала з рулоном у вигляді кутового важеля і упора з встановленими на них гальмівними колодками, напрямна з поглибленням по ходу перекочування тамбурного вала з рулоном для збільшення зусилля на гальмівних колодках, що обумовлене обмеженням часу гальмування. Небажано обертання рулону після заправки полотна на новий тамбурний вал. Відомий накат [1] для гальмування використовують спеціальний пневмоциліндр з гальмівною колодкою. Найбільш близьким за технологічною суттю є периферичний накат папероробної машини [2]. Недоліком цієї конструкції є повільне гальмування рулонів, що збільшує час гальмування. Для покращення гальмування пропонується використати масу самого рулону. Поставлена задача вирішується тим що при перекатуванні рулону після намотки повертається поворотний пристрій 2. Рулон при цьому потрапляє в спеціальну западину і відбувається гальмування (рис. 1). Периферичний накат папероробної машини складається з циліндра накату 6, тамбурного вала 5, пристрою повороту 2, гальмівної колодки 3, гвинтів 4 для регулювання зусилля притиску колодки, напрямної 7, яка сприймає вагу вала. Тамбурний вал 5 при намотуванні паперу розташовується на напрямній 7. Після обрізання паперу тамбурний вал 5 за рахунок сили інерції починає рухатись по напрямній 7 в сторону гальмівного пристрою. Спочатку гальмування тамбурного вала 5 відбувається за рахунок значної сили тертя, спричиненої значною вагою рулон 1. За рахунок цього швидкість рулону 1 біля гальмівного пристрою вже є незначною. З цією швидкістю рулон потрапляє до гальмівного пристрою, який повертається, рулон потрапляє до западини і там остаточно зупиняється за допомогою гальмівних колодок (Фіг. 2). Діаметр намотуваного рулону може досягати 2000 мм. Оскільки рулон картону великого діаметра має значний момент інерції, то для швидкої зупинки такого рулону на накаті встановлено гальмівний пристрій. Коли рулон паперу плавно перекидає по гальмівній фрікційній колодці 3, відбувається стиснення колодки 3 і м'яке гальмування рулону.

  Переглянути
 • Ресурсозбереження в одержанні паперу для гофрування

  Проведено низку варінь з одержанням напівцелюлози зі стебел соняшнику, соломи ріпаку й солом’яної целюлози нейтрально-сульфітним способом. Показано вплив морфологічного складу волокон напівфабрикатів на показники міцності. Досліджено стічні води після виготовлення паперу для гофрування.

  Переглянути
 • Флотаційне очищення води від радіоізотопів цезію-137 поліамінофероціанідними комплексами

  Досліджено процеси очищення води від ізотопів цезію-137 методами напірної та електрофлотації. Установлено, що застосування поліамінофероціанідних комплексів ефективно дезактивує низькоактивні розчинів, що містять радіоізотопи цезію-137. Показано, що досить високого ступеня очищення можна досягти за незначних концентрацій реагентів.

  The processes of water treatment from the isotopes of cesium-137 by a method of pressure and electroflotations are investigated. It is set that while using the polycation ferrocyanide complexes the effective decontamination of low active solutions that contains the isotopes of cesium-137 are taken place. It can be seen that the highly enough degree of cleaning can be attained at the low concentrations of the reagents.

  Переглянути
 • Вплив пристінних ефектів на характеристики потоку неньютонівських рідин

  Наведено результати експерименту, проведеного на розплаві поліетилену високої густини в циліндричних каналах некруглої форми, мета якого полягала у визначенні впливу пристінних ефектів матеріалу на величину гідравлічного радіуса.

  Experiment results shown in this article obtained from the flux of high density polyethylene in cylindrical nonround tubes, that object was – to find out wall’s effects of material on hydraulic radius influences.

  Переглянути
 • Дезактивація води природними й модифікованими сорбентами

  Досліджено коагуляційно-сорбційне очищення води, забрудненої радіоізотопами 137Cs і 90Sr, із використанням мінеральних сорбентів як замутнювачів. Показано, що кращого очищення можна досягти за високих доз мінеральних сорбентів. Дози сорбентів-«накопичувачів» можна значно зменшити, якщо використати модифіковані гумати натрію та кремнієвої кислоти.

  Переглянути