ТКАЧУК Н. А

Сортировать по умолчанию названию
 • РУХ ЗА ІНЕРЦІЄЮ ТВЕРДОГО ТІЛА З ОДНІЄЮ НЕРУХОМОЮ ТОЧКОЮ

  Дослідимо за Л. Ейлером рух твердого тіла, що перебуває під дією сили ваги і рухається навколо закріпленої точки, яка збігається з центром мас. Оскільки прицьому головний момент зовнішніх сил дорівнює нулю, то рух тіла у цьому випадку називають рухом за інерцією. Розглянемо перші інтеграли диференціальних рівнянь руху, що відповідають випадку Ейлера, коли осі Охуz є головними центральними осями інерціїдинамічні рівняння Ейлера. Це рівняння є першим інтеграломрівняння руху, згідно з яким модуль кінетичного моменту не змінюється під час руху. Це ще один перший інтеграл, який показує, що під час руху тіла кінетична енергія його не змінюється. Визначення кутів Ейлера у цьому випадку є складним завданням. Тому можна перейти до розгляду простішого випадку, а саме, вважаючи тверде тіло тілом обертання з віссю симетрії оу(Ix=Iz) . Тоді вирази (2) – (4) набудуть іншого вигляду, а саме того, що відповідає випадку регулярної прецесії.

  Переглянути
 • ІНТЕГРАЛ ЯКОБІ (УЗАГАЛЬНЕНИЙ ІНТЕГРАЛ ЕНЕРГІЇ)

  Дослідимо за яких умов має місце узагальнений інтеграл енергії. Для цього розглянемо механічну систему, для якої функція Лагранжа L = T– П залежить від часу, узагальнених координатах і швидкостей. Вираз (3) називають узагальненим інтегралом енергії (інтегралом Якобі). Отже, узагальнений інтеграл енергії має місце тоді, коли сили потенціальні, а функція Лагранжа явно від часу не залежить. Для склерономних консервативних систем, коли L явно від часу не залежить, і узагальнений інтеграл енергії буде звичайним інтегралом енергії.

  Переглянути
 • ПРЕСОВА ЧАСТИНА КАРТОНОРОБНОЇ МАШИНИ З МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ТРЕТЬОГО ПРЕСА

  Метою роботи є модернізація пресової частини КРМ для виробництва картону. Запропонована пресова частина дозволить збільшити швидкість картоноробної машини і відповідно підвищити продуктивність. В проекті розроблено пресову частину, прес жолобчатий, нижній та верхній пресові вали, сукноправку та сукнонатяжку. Виконано розрахунки сухості пресової частини КРМ, розрахунки зусилля притискання в захваті преса, розрахунки на міцність і жорсткість валів преса, механізму правки сукон та сукнонатяжки, для даних валів підібрано підшипники та розраховано їх термін служби, розраховано потужність приводу преса. Обґрунтовано модернізацію третього преса. В наслідок цього збільшилося витіснення вільної вологи з картоного полотна, збільшилась продуктивність картоноробної машини, зменшились витрати електроенергії. Розрахунковий економічний ефект становить 153843грн. нарік. Проведено аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що можуть виникнути при роботі пресової частини. Розроблено та обґрунтовано схему автоматизованого керування пресовою частиною. Розроблено технологію виготовлення штуцера та пристрій для його обробки. Виконано креслення загального вигляду пресової частини, преса жолобчатого, нижнього та верхнього пресових валів, автоматичної сукноправки, сукнонатяжки, шабера, штуцера, пристосування для точіння штуцера, схеми автоматичного регулювання.

  Переглянути
 • Підвищення радіаційної безпеки питної води шляхом її очищення природними адсорбентами

  Досліджено процес адсорбційного очищення питної води від радіонуклідів природними адсорбентами українських родовищ. Встановлено оптимальні параметри вилучення ізотопів Cs137 та Sr90 із питної води глауконітом, морденітом і комбінованими адсорбентами.

  Переглянути