Татарчук О. О

Сортировать по умолчанию названию
 • СТАН ЗНОШЕНИХ КАНАВОК ПОРШНІВ ДВИГУНА

  Поршневі двигуни внутрішнього згоряння на сьогодні є основою мобільної енергетики всіх галузей господарства, тому питанню підвищення працездатності, надійності і довговічності їх головного, найбільш напруженого органу – циліндро-поршневої групи приділяється велика увага. Від правильного визначення його стану й своєчасного усунення несправностей залежить безвідмовність машини. Метою даної роботи було визначення стану поршнів двигуна СМД- 14 після експлуатаційного напрацювання. Огляд зовнішнього вигляду поршня показав наявність криволінійних профілів канавок, що свідчить про протікання процесу зношування в сполученні кільце-канавка. Цей процес особливо наочно відображений в профілі першої канавки. Слід зазначити, що знос першої канавки поршня в осьовому напрямі по верхній поверхні приблизно в 2,5 разу вище, ніж по нижній поверхні. Це свідчить про нерівномірне силове навантаження сполучення, оскільки при русі поршня вниз під дією газів, що розширюються, верхня поверхня першої канавки зазнає також ударне навантаження. Аналіз даних показує, що при роботі на сполучення кільце-канавка поршня діють тиск газів, сили тертя та сили інерції. Кільце при цьому має складну траєкторію переміщення щодо канавки поршня як в радіальному, так і в осьовому напрямках. Воно крім цього деформується відносно радіальної площини, що призводить до зменшення площі контакту і збільшення питомого тиску. Ці чинники і визначають процес інтенсивного зношування в сполученні кільце-канавка.

  Переглянути
 • ВИГОТОВЛЕННЯ КУЛЬОК ДЛЯ ПІДШИПНИКІВ

  Кульки для підшипників виготовляють у наступній послідовності. З бухти сталевого дроту нарізаються заготовки, які мають грубу форму майбутньої кульки. Заготовки розміщують між двома дисковими матрицями з канавками і обкатують до надання їм кулястої форми. При цьому отримують кульки з допуском 100 мікрон від фінального розміру. Наступною виробничою стадією є холодне або гаряче формування кульок. Заготовки, діаметри яких приблизно дорівнюють діаметрам готових кульок, пропускають через висадочний верстат. У верстаті є металеві поглиблення у формі півкуль. Сталеві диски змикаються, формуючи у формі кульок металеві заготовки. Однак, навколо кульок залишаються металеві обідки і заготовки нагадують планету Сатурн. Потім для надання кулькам необхідної твердості вони піддаються термічній обробці: нагріванню, гартуванню і відпалу. Наступним етапом є шліфування кульок до досягнення розміру з точністю 10 мікрон від фінального значення. При цьому заготовки надходять у верстат, що відокремлює зайві обідки. У верстаті кулька обертається між двома товстостінними металевими листами. Один лист закріплений стаціонарно, а інший обертається. В листах виконані жолоби, профілі яких забезпечують круговий рух кульок. Один з листів має отвір, через який кульки надходять на обробку і видаляються з процесу. Під час роботи машини жолоби повністю заповнені кульками. Пройшовши весь шлях кулька вивалюється в відкриту секцію і перекочується там деякий час поки не потрапить в інший жолоб. Пройшовши багато жолобів кульки виходять з машини одного розміру, незважаючи на деяку різницю в розмірах самих жолобів. Фінальні операції - промивання, контроль, пакування.

  Переглянути
 • ПРУЖИННО-КУЛАЧКОВА МУФТА

  Ці муфти застосовуються при невеликих швидкостях і моментах. Зі збільшенням швидкості різко зростає сила удару кулачків, що викликає шум, прискорений знос і викришування крайок кулачків. Кулачкові муфти на відміну від фрикційних і зі зрізними штифтами через високу стабільність пружних властивостей пружин можуть бути відрегульовані на передачу крутних моментів, що змінюються в досить вузьких межах. Це одне з достоїнств кулачкових муфт. Однак слід мати на увазі, що у міру зносу кулачків і шліців (шпонок) величина сил тертя може значно змінюватися, що зробить вплив на чутливість муфти до перевантажень. Окружна сила Р (Рис.1), діюча в зачепленні, викликає осьову силу S = P · tg, яка прагне вивести кулачки із зачеплення. Сила S врівноважується силами тертя на кулачках, в шліцевому або шпонковому з'єднанні і натягом пружини Q.

  Переглянути
 • ПЕРША ПРИВІДНА ГРУПА СУШИЛЬНОЇ ЧАСТИНИ

  Процес сушіння картонного полотна є одним з найбільш енергоємних процесів. Покращення конструкції сушильної частини картоноробної машини(КРМ) зі збільшенням енергоефективності процесу є актуальним. При сушінні картону відбувається його усадка. Для її забезпечення сушильну частину розбивають на декілька привідних груп, між якими підтримується певне співвідношення швидкостей. Кількість і склад приводних груп визначаються асортиментом продукції, що виробляється, і технологічними параметрами машини. Чим більше усадка полотна, тим менше повинно бути циліндрів в приводній групі. Найбільшу усадку має папір з маси жирного помелу (конденсаторна, сигаретна та ін.), найменшу — папір, що містить деревну масу (газетна, обгорткова та ін.). В залежності від типу продукції сушильні частини бувають з однорядним, дворядним та трьохрядним розташуванням сушильних циліндрів (рис.1). Основним елементом сушильної групи являється сушильний циліндр, на поверхні якого відбувається кондуктивне сушіння полотна. До нього пред‘являються наступні основні вимоги: мінімальний термічний опір, механічна міцність, гладкість і зносостійкість зовнішньої поверхні, мінімальні відхилення від номінальних розмірів і правильність геометричної форми бочки, динамічна врівноваженість, зручність технічного обслуговування в процесі експлуатації. Можливим вдосконаленням сушильної групи КРМ є зменшення шорсткості зовнішньої поверхні сушильного циліндра та збільшення площі внутрішньої поверхні. Збільшення швидкості відводу конденсату та встановлення паровідвідних ящиків, інфрачервоних випромінювачів. Все це сприяє покращенню видалення вологи з матеріалу.

  Переглянути
 • КІНЕТИКА РАДІАЦІЙНОГО СУШІННЯ САНІТАРНО- ГІГІЄНІЧНОГО ПАПЕРУ

  В зв’язку з щорічним подорожчанням природного газу, який в величезних кількостях використовується в паперовій промисловості для конвективного сушіння санітарно-гігієнічного паперу (СГП), тому заміна використання природного газу на використання електричного струму для створення інфрачервоного випромінювання є проблемою актуальною. Але питання розрахунку кінетичних закономірностей сушіння санітарно-гігієнічного паперу з використанням інфрачервоного випромінювання в літературі висвітлено недостатньо. Особливістю санітарно-гігієнічного паперу є те, що його товщина дуже мала (10-20 мкм). Можна допустити, що температурний профіль в такому тонкому папері безградієнтний. Створена математична модель дозволяє розглядати температурний профіль, швидкість сушіння, а також залежність вологовмісту від часу сушіння.

  Переглянути