ФУРМАНСЬКА В. В

Сортировать по умолчанию названию
 • ПРОЦЕС ВІБРОЕКСТРУЗІЙНОЇ ПЕРЕРОБКИ ФІБРОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ З РОЗРОБКОЮ ВІДПОВІДНОГО ОБЛАДНАННЯ

  Ефективність дисперсного армування збільшується, коли при навантаженні композиційного матеріалу у роботу включається якнайбільше фібр, а цього можна досягти при направленій орієн- тації фібр уздовж діючих зусиль у виробі. В процесі віброекструзії фібробетону здійснюється природна орієнтація фібр за рахунок де- формацій зсуву, які виникають при плині композиційного матеріалу у каналі бункера віброекстру- дера. Тому метою роботи є визначення природної орієнтації дисперсної арматури при віброекстру- зії фібробетону і розробка обладнання, що дозволяє забезпечити максимальну орієнтацію фібр у виробі вздовж осі формування. Отримані формули для розрахунку орієнтації фібр уздовж осі формування, що виникає при плині композиційного матеріалу у каналі бункера віброекструдера. Характер плину фібробетонної суміші визначався за результатами теоретичних і практичних досліджень. Показано, що на краю виробу кут нахилу фібр α відносно напрямку формування дорівнює куту нахилу стінок бункера віброекструдера до вертикалі. При наближенні до центральної частини виробу кут α спочатку зменшується, проте у центральній частині орієнтація фібр буде найгіршою. Для вирівнювання орі- єнтації фібр і властивостей композиційного матеріалу по перерізу виробу, а також зменшення кута α були запропоновані нові конструкції віброекструдерів для змішання і формування. Був розглянутий плин фібробетонної суміші у плоскому збіжному симетричному каналі, що дає можливості розраховувати як традиційні, так і більш складні каскадні віброекструдери. Отри- мані формул для розрахунку швидкості у будь-якій точці каналу і продуктивності обладнання при плині суміші між двома плоскими збіжними нерухомими стінками, одна з яких вертикальна. Отримані розрахункові залежності для застосовування при розрахунку нового віброекстру- зійного обладнання для перемішування фібробетонних сумішей і формування дисперсноармова- них виробів, а також для визначення орієнтації фібрової арматури при плині суміші між двома плоскими збіжними нерухомими стінками, одна з яких вертикальна. Отримані розрахункові залежності необхідні для розрахунку нового віброекструзійного об- ладнання для перемішування фібробетонних сумішей і формування дисперсноармованих виробів. Для збільшення поздовжньої орієнтації фібрової арматури у виробі вирішено виконувати ві- броекструдер з жорстко закріпленою внутрішньою хрестоподібною вставкою у середній частині бункера, а самі похили стінки бункера – ламаними. За результатами роботи підготовлені 3 статті, 2 тези, отримано патент на корисну модель (Патент України на корисну модель № 26911. МПК (2006) В28В 13/00, опубл. 10.10.2007, бюл. № 16). і подана заявка на патент України. Результати роботи можуть бути використаними при проектуванні формуючого обладнання.

  Переглянути
 • Особливості плину суміші при віброекструзії

  Характер плину фібробетонної суміші визначався за результатами теоретичних і практичних досліджень. Отримано формули для розрахунку зсуву шарів композиційного матеріалу при плині у каналі бункера віброекструдера. Наведено графіки переміщень шарів фібробетонної суміші за товщиною плоского виробу. Запропоновано конструкція каскадного віброекструдера, яка забезпечує рівномірність властивостей перероблюваної суміші за об’ємом. Результати роботи можуть бути використаними при проектування формуючого обладнання.

  Переглянути
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСПЕРСНОГО АРМУВАННЯ ПРИ ВІБРОЕКСТРУЗІЇ ФІБРОБЕТОНУ

  Ефективність дисперсного армування при віброекструзії визначалася за орієнтацією фібр у виробі. Одержано формули для розрахунку природної орієнтації фібр уздовж осі формування, що виникає при плині композиційного матеріалу в каналі бункера віброекструдера. Наведено графіки кутів нахилу фібр відносно напрямку плину суміші в бункері віброекструдера і відносно поздовжньої осі плоского виробу. Результати роботи можуть бути використано при проектуванні формуючого обладнання й розрахунках геометрії бункера віброекструдера з урахуванням необхідного розташування дисперсної арматури у виробі.

  Переглянути