ХОЛОДЧЕНКО Н. В

Сортировать по умолчанию названию
 • ЗАСТОСУВАННЯ ФЛОТАЦІЇ В ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

  В целюлозно-паперовій промисловості при виготовленні продукції особлива увага приділяється економічності та екологічності виробництва. Досягти покращення зазначених показників можливо завдяки застосуванню флотації в системах очищення макулатурної маси та оборотної води, що дозволяє видалити зважені частинки і скоротити кольоровість води практично до нуля для повторного використання, а також вловлювати втрачені на певних стадіях виробництва цінні волокна. Порівняно з широко розповсюдженими процесами вловлювання, такими як відстоювання, фільтрування та коагулювання, флотація має ряд переваг [1], а саме невеликі капітальні та експлуатаційні витрати, високий ступінь очищення та підвищена концентрація скопу (до 4%). Флотаційне очищення застосовується для вловлювання цінних компонентів, а також частини речовин, що знаходяться в колоїдному стані і використовується як для деінкінгу, так і для вловлювання волокна. На практиці його здійснюють барботуючи газ через суспензію або насичуючи рідину газом під тиском з подальшим його скиданням. Як у тому, так і в іншому випадку реалізується принцип спливання твердих частинок під дією сили виштовхування прикріплених до них бульбашок повітря. Серед флотаційних методів найбільш розповсюдженим є метод напірної флотації, заснований на розчиненні повітря у воді при підвищенні тиску та утворенні великої кількості дрібних бульбашок при скиданні тиску до атмосферного. На сьогоднішній день в галузі обладнання целюлозно-паперового виробництва світовими лідерами, такими як «KWI Inc.», «Metso», «Voith» розроблено широкий спектр флотаційний установок. Фірмою «KWI Inc.» поставляється установка Megacell [2], що поєднує переваги флотаторів і поличних відстійників. Швидкість флотації при помітному поліпшенні якості очищення збільшена в цих установках за рахунок застосування U-подібних похилих ламелей. Установка має два виконання - горизонтальне і вертикальне. У вертикальних установках можливе отримання флотшлама концентрацією до 100 г/л. Фірма «Voith» розробила новітню конструкцію флотаторів EcoCell MT II [3], спеціально призначених для малого та середнього тоннажу виробництва. Завдяки своєму простому модульованому дизайну, флотаційна система EcoCell може бути легко розширена для задоволення збільшених обсягів виробництва. Його конструкція тепер була повністю змінена для більшої зручності обслуговування. Нові MT II флотатори пропонують наступні основні переваги: регульований спектр повітряних бульбашок і повітря, можливість керування потоком, велика вірогідність зіткнення між бульбашками повітря і волокном, самоочищення системи аерації, автоматичне пінонаповнювання, компактний дизайн, підвищення якості результатів за той же час, або можливість зменшення розмірів, з утриманням тієї ж якості. Все це робить використання таких систем одним з найбільш ефективних і економічно вигідних. Спроектована фірмою «Metso» установка OptiBright [4] забезпечує оптимізацію і управління такими ключовими параметрами флотації як аерація маси, видалення повітря і видалення відходів, що дозволяє отримати оптимальні умови флотації для знебарвлення і вловлювання волокна. Аерація маси відбувається в секторах аерації з використанням високоефективної повітряно-дисперсійної роторної системи низької енергії. Різниця тисків між внутрішнім і зовнішнім сепараторними секторами сприяє переміщенню потоку масної суспензії від однієї стадії аерації до іншої. Це виключає необхідність використання зовнішніх насосів і призводить до скорочення витрат на перекачування. Основні переваги конструкції: максимальне вловлювання волокна, висока ефективність знебарвлення, економічність системи відходів, скорочення виробничих витрат, підвищення продуктивності папероробної машини. Прикладом підвищення ефективності при очищенні стічних вод може бути модернізація обладнання на Київському картонно-паперовому комбінаті фірмою «KWI Inc.» [5], в результаті впроваджених новітніх систем досягнуто скорочення споживання свіжої води при випуску макулатурного паперу до 13 м 3 /т замість 43 м 3 /т, при виробництві целюлозного паперу - до 30 м 3 /т. Термін окупності проекту склав одинадцять місяців. Таким чином, досвід світових виробників і українських підприємств свідчить про доцільність застосування флотаційних методів очищення для підвищення екологічності та економічності виробництв.

  Переглянути
 • Перспективні напрями застосування флотації в целюлозно-паперовому виробництві

  Обґрунтовано доцільність застосування напірної флотації під час підготовки паперової маси. Наведено приклад реалізації технологічної схеми масопідготовки з використанням флотаційних технологій очищення та вловлювання волокна.

  The feasibility of using the pressure flotation in the preparation of paper pulp is justified. The example of technological scheme of stock preparation using flotation technology for purification and recovery of fiber is represented.

  Переглянути