ШАБЛІЙ Т. О

Сортировать по умолчанию названию
 • Електродіаліз розчину хлориду натрію з одержанням соляної кислоти й лугу

  Наведено результати досліджень електрохімічного перероблення розчинів хлориду натрію в чотирикамерному електродіалізаторі. Визначено вплив технологічних параметрів на процес. Показано, що в разі використання мембран МК-40 і МА-40 виникають обмеження за концентраціями одержуваних кислоти й лугу та сірчаної кислоти в анодній області.

  The results of the studies of electrochemical processing of sodium chloride in four-chamber electrodialyser are presented. The influence of electrodialysis duration, the initial concentrations of acid and alkali on the yield of electrodialysis products, the efficiency of sodium chloride extraction from the water are presented. It is shown that in case of the use of electrodialysis membranes MK-40 and MA-40 accrue the limitations of obtained acid and alkali concentrations due to the sulfuric acid concentration in the anode region.

  Переглянути
 • Вилучення іонів міді в процесах іонообмінного пом’якшення води на катіоніті DOWEX MAC-3

  Наведено результати досліджень із вилучення йонів міді з води в присутності йонів кальцію й магнію. Показано, що слабокислотний катіоніт DOWEX МАС-3 має значну обмінну ємність, дозволяючи вилучати йони міді в присутності іонів жорсткості. Рекомендовано застосовувати двостадійне катіонування при застосуванні слабокислотного катіоніту в кислій формі на першій і сильнокислотного катіоніту в Na+-формі на другій стадії.

  The results of research on the extraction of copper ions from the water in the presence of calcium and magnesium ions are given. It is shown that the weak-acid cation-exchange resin DOWEX MAC-3 has substantial exchange capacity for ions of water hardness and copper ions and allows extracting copper ions in the presence of ions of water hardness. It is recommended to apply double-stage cationic exchange using the weak-acid cation-exchange resin in the acidic form at the first stage and strong-acid cation-exchange resin in the Na+-form at the second stage.

  Переглянути
 • Розроблення нових реагентів для глибокого пом’якшення води високої жорсткості для теплообмінних водоциркуляційних систем

  Наведено результати реагентного пом’якшення високомінералізованої води підвищеної жорсткості. Визначено ефективність традиційних реагентів. Показано, що застосування розчинів гідроксоалюмінату натрію порівняно з вапном і лугом дозволяє зменшити залишкові концентрації йонів жорсткості в 3…10 разів. Визначено умови ефективного пом’якшення води без значного підвищення її гідратної лужності та вмісту йонів алюмінію.

  Results of reagent softening of high-mineralized water with higher hardness are resulted. Efficiency of traditional reagents is defined. It is shown, that at the use of solutions of sodium aluminum hydroxide residual concentrations of ions of hardness in 3…10 times below, as compared to a lime and lye. The conditions of effective water demineralization without substantial increase of its hydrated alkalinity and level of ions of aluminum are defined.

  Переглянути