Шафаренко А. П

Сортировать по умолчанию названию
  • УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЧЕРВ’ЯЧНОГО ПРЕСА ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІЕТИЛЕНУ

    На сьогоднішній день все більших обсягів набуває виробництво полімерних труб, які мають значні переваги над металевими: довговічність, висока корозійна стійкість, технологічність їх з’єднання в трубопроводи, мають високі електроізоляційні властивості, еластичність матеріалу і високу механічну міцність, екологічно безпечні і гігієнічні [1]. Перероблення полімерних матеріалів у вироби є складним виробництвом з цілою низкою технологічних процесів, які забезпечують отримання виробу із заданими, відповідно до умов експлуатації, властивостями. При виробництві полімерних труб увага приділяється процесам від яких значною мірою залежить їх якість: підготовка розплаву полімеру, гомогенізація, підтримування відповідної температури та тиску. У техніці переробки високомолекулярних сполук широкого поширення набули одночерв’ячні преси, так як вони відрізняються універсальністю, достатньою продуктивністю, дешевші у виготовленні та обслуговуванні [2]. Поліетилен подається через завантажувальний бункер 1 в зону завантаження, де він захоплюється витками черв’яка 2 і транспортується по більш гарячим секціях циліндра 3 до зони плавлення, де гранули поліетилену починають плавиться, далі розплавлений матеріал гомогенізується і рухається до останньої зони шнека – дозування, де відбувається остаточне змішування розплаву та однорідне дозування його через формуючу головку 7. Метою проекту є удосконалення конструкції черв’ячного преса для переробки поліетилену, проведення відповідних розрахунків, що підтверджують працездатність апарату. В зоні гомогенізації запропоновано встановити запірний елемент 5 у вигляді кільцевого диска з отворами для проходження перероблюваного матеріалу. Запірний елемент виконано з двох аналогічних частин, установлених з можливістю повороту одна відносно одної і фіксації в заданому положенні. Це, у свою чергу, надає можливість не лише варіювати ступінь загального поділу потоку перероблюваного матеріалу на більш дрібні потоки, тобто диспергувати його і краще перемішувати, але й регулювати час перебування матеріалу в пресі (наприклад, зі зменшенням прохідного перерізу, тобто збільшенням опору запірного елемента, час перероблення збільшується; при цьому продуктивність екструдера дещо зменшується, проте якість перемішування перероблюваного матеріалу покращується). Використання даного запірного елемента істотно покращить якість перероблення матеріалів широкої номенклатури, а також розширить технологічні можливості екструдера.

    Переглянути
  • УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЧЕРВ’ЯЧНОГО ПРЕСА ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІЕТИЛЕНУ

    На сьогоднішній день все більших обсягів набуває виробництво полімерних труб, які мають значні переваги над металевими: довговічність, висока корозійна стійкість, технологічність їх з’єднання в трубопроводи, мають високі електроізоляційні властивості, еластичність матеріалу і високу механічну міцність, екологічно безпечні і гігієнічні [1]. Перероблення полімерних матеріалів у вироби є складним виробництвом з цілою низкою технологічних процесів, які забезпечують отримання виробу із заданими, відповідно до умов експлуатації, властивостями. При виробництві полімерних труб увага приділяється процесам від яких значною мірою залежить їх якість: підготовка розплаву полімеру, гомогенізація, підтримування відповідної температури та тиску. У техніці переробки високомолекулярних сполук широкого поширення набули одночерв’ячні преси, так як вони відрізняються універсальністю, достатньою продуктивністю, дешевші у виготовленні та обслуговуванні [2]. Для подальшого аналізу та розрахунку було обрано черв’ячний прес ЧП 90×30, схема якого зображена на рисунку 1. 1– завантажувальний бункер; 2– черв’як; 3– циліндр; 4– порожнина для циркуляції води; 5– перфорований запірний елемент; 6– нагрівач; 7– формуюча головка. Рисунок 1– Схема черв’ячного преса ЧП 90×60

    Переглянути