Швець А. М

Сортировать по умолчанию названию
  • ДЕЛІГНІФІКАЦІЯ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКУ

    На сьогодні стан целюлозно-паперової промисловості України не відповідає потребам її економіки, культури, освіти. Головною причиною такого стану є слабка база волокнистої сировини. Оскільки виробництво первинного волокна відсутнє, а макулатура в останні роки також є дефіцитною, тому часткове забезпечення вітчизняних потужностей напівфабрикатами, які отримані з відходів сільського господарства – соломи ріпаку, стебел соняшнику та злакової соломи, дозволить суттєво підвищити їх конкурентоздатність. В Україні, як аграрній країні, однорічні рослини вирощують на масштаб- них площах і тому розробка ресурсозберігаючих технологій одержання целю- лози та товарів широкого вжитку є важливою науково-технічною задачею[1]. На основі встановленого раніше хімічного складу стебел соняшнику, показано, що вони є повноцінною сировиною для хімічного перероблення[2]. Метою даної роботи є дослідження впливу концентрації активного лугу та каталізатора антрахінону на делігніфікацію стебел соняшнику. Показано, що із підвищенням концентрації активного лугу від 10 до 16 % в од. Na2O за однакових умов делігніфікація покращується на 2 – 3 %. Підвищення тривалості варіння від 1,5 до 2,5 год. та збільшення концентрації активного лугу, дозволяє отримувати целюлозу нормального виходу біля 52 % та вмістом залишкового лігніну до 12 %. З підвищенням концентрації закономірно зростають механічні показники: розривна довжина від 2800 до 4600 м; опір роздиранню від 320 до 580 мН; міцність на злом від 100 до 400 чпп; опір продавлюванню від 80 до 250кПа. Високі показники міцності напівфабрикатів, частково можна пояснити достатньою делігніфікацією та меншим вкорочуванням волокон в процесі розмелювання. Отримані значення міцності зразків можна порівнювати із значеннями для соломи злакових. Слід відмітити, що додавання антрахінону покращує делігніфікацію в межах однієї тривалості, приблизно на третину та підвищує вихід за рахунок стабілізації вуглеводної частини. Дослідженнями показано, що за невисоких концентрацій активного лугу та антрахінону, делігніфікація стебел соняшнику є достатньо ефективною.

    Переглянути