Шевчук О. В

Сортировать по умолчанию названию
 • СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ДВОШАРОВОГО КАРТОНУ

  Принципову схему системи автоматизованого керування процесом
  формування двошарового картону показано на рис. 1 [1]. Для формування першого
  шару двошарового картону використовується перший напірний ящик (НЯ).
  Волоконна маса (суспензія) високої концентрації (МВК) трубопроводом 1
  подається до першого змішувального насосу 2, куди зі збирача підсіткової води 3
  надходить обігова вода. Розбавлена волоконна маса (суспензія) низької
  концентрації (МНК) трубопроводом 4 надходить до першого НЯ 5, з якого через
  випускну щілину 6 витікає на сітку 7, де і формується перший шар 8 двошарового
  картону.

  Переглянути
 • СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПАПЕРУ

  Відомо [1], що для стабілізації маси 1м 2 паперового полотна (ПП), яке
  виробляється на папероробних машинах (ПРМ), необхідно мати дві підсистеми
  автоматичного керування (ПСАК): ПСАК напірним ящиком (НЯ) та ПСАК
  масою 1м 2 ПП. Вказані підсистеми мають різні динамічні особливості. На
  ПСАК НЯ діють, як правило, збурення з періодом коливання приблизно 10 с, а
  на ПСАК масою 1м 2 ПП діють збурення з періодом коливання приблизно 100 с.
  Саме тому перша із вказаних підсистем має мати приблизно у 10 разів більшу
  швидкодію у порівнянні з другою. У зв’язку з цим виникає питання: чи є
  потреба використовувати для реалізації вказаних підсистем одну керувальну
  обчислювальну машину (КОМ), яка має високу швидкодію? Відповідь на це
  запитання може бути одна: оскільки в ПСАК НЯ необхідно створити
  керувальне діяння з періодом дискретності приблизно 1 с, а в ПСАК масою 1 м 2
  ПП з періодом дискретності 30 с, то обидві підсистеми мають бути реалізовані
  на окремих мікро-ЕОМ. У цьому випадку можна побудувати дворівневу
  децентралізовану АСК ТП виробництва паперу, структурну схему якої
  показано на рис. 1.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ КОМПОНУВАННЯ ДАТЧИКІВ ПАРАМЕТРІВ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА У ВИМІРЮВАЛЬНІЙ ГОЛОВЦІ

  В наявних конструкціях вимірювальної головки (ВГ) інформаційно-
  вимірювального комплексу (ІВК) датчики маси одного квадратного метра
  полотна (далі – 1 м 2 ), вологості та зольності паперового полотна (ПП)
  розміщено в поздовжньому напрямку папероробної машини (ПРМ) [1]. Це так
  зване поздовжнє компонування датчиків у ВГ (рис. 1, а). Якщо вказані
  датчики розміщено у ВГ в поперечному напрямку ПРМ, то таке компонування
  датчиків у ВГ називають поперечним (рис. 1, б).

  Переглянути
 • НАПІВФАБРИКАТИ ІЗ СОЛОМИ РІПАКУ

  На сьогоднішній день ми маємо актуальну проблему використання відходів сільського господарства, зокрема соломи злакових, запаси якої в Україні достатні, щоб збільшити виробництво паперу і картону приблизно у 2 – 2,5 рази. Відомо, що із недеревної рослинної сировини у світі виробляють вже близько 10% целюлози. Наприклад є відомості, що із соломи ріпаку можна виготовляти целюлозу, папір, картон та ін. У таких країнах як Великобританія, Угорщина, Іспанія, Португалія успішно застосовуються технології, за допомогою яких з 1 га ріпакового поля можна виготовити до 2 т паперу [1]. Для аналізу було взято саме цей вид сировини не тільки через його розповсюдженість, але й через практичне застосування в Україні. Метою даного дослідження було отримання напівфабрикатів із соломи ріпаку бісульфітним способом. Виходячи із літературних даних [2], за вмістом целюлози (близько 37%) дана сировина придатна для отримання напівфабрикатів для ЦПП. Варіння проводять розчином певного хімічного складу, в залежності від способу, а також технологічних умов. Для проведення варіння було приготовлено варильний розчин з концентрацією всього SO2 57 г/дм 3 за pH розчину 4,5. Далі у попередньо прогріту до кінцевої температури 160о С гліцеринову баню опускали заповнені січкою ріпаку і варильним розчином стальні автоклави і процес варіння продовжували відповідно 60; 90; 120 хвилин. В результаті аналізу волокнистого напівфабрикату було встановлено, що вихід зменшується із збільшенням тривалості варіння і становить відповідно від 56,6 до 37,7%, відповідно знижується вміст залишкового лігніну від 18,2 до 13,8%. Потрібно відзначити, що запропонованим способом було отримано, як напівцелюлозу, так і целюлозу із наступними показниками міцності: розривна довжина - 2400 – 4400 м; опір роздиранню - 250 – 300 мН; міцність на злам під час багаторазових перегинів до10 ч.п.п. На основі отриманих вище даних можна стверджувати, що було отримано жорстку целюлозу, яку можна застосовувати для виготовлення підпергаменту. Варіння за тривалості 120 хвилин проводити недоцільно, оскільки вже починається процес гідролізу, що призводить до так званого «чорного варіння».

  Переглянути
 • НАПІВФАБРИКАТИ ІЗ СОЛОМИ РІПАКУ

  На сьогоднішній день ми маємо актуальну проблему використання відходів сільського господарства, зокрема соломи злакових, запаси якої в Україні достатні, щоб збільшити виробництво паперу і картону приблизно у 2 – 2,5 рази. Відомо, що із недеревної рослинної сировини у світі виробляють вже близько 10% целюлози. Наприклад є відомості, що із соломи ріпаку можна виготовляти целюлозу, папір, картон та ін. У таких країнах як Великобританія, Угорщина, Іспанія, Португалія успішно застосовуються технології, за допомогою яких з 1 га ріпакового поля можна виготовити до 2 т паперу [1]. Для аналізу було взято саме цей вид сировини не тільки через його розповсюдженість, але й через практичне застосування в Україні. Метою даного дослідження було отримання напівфабрикатів із соломи ріпаку бісульфітним способом. Виходячи із літературних даних [2], за вмістом целюлози (близько 37%) дана сировина придатна для отримання напівфабрикатів для ЦПП. Варіння проводять розчином певного хімічного складу, в залежності від способу, а також технологічних умов. Для проведення варіння було приготовлено варильний розчин з концентрацією всього SO2 57 г/дм 3 за pH розчину 4,5. Далі у попередньо прогріту до кінцевої температури 160о С гліцеринову баню опускали заповнені січкою ріпаку і варильним розчином стальні автоклави і процес варіння продовжували відповідно 60; 90; 120 хвилин. В результаті аналізу волокнистого напівфабрикату було встановлено, що вихід зменшується із збільшенням тривалості варіння і становить відповідно від 56,6 до 37,7%, відповідно знижується вміст залишкового лігніну від 18,2 до 13,8%. Потрібно відзначити, що запропонованим способом було отримано, як напівцелюлозу, так і целюлозу із наступними показниками міцності: розривна довжина - 2400 – 4400 м; опір роздиранню - 250 – 300 мН; міцність на злам під час багаторазових перегинів до10 ч.п.п. На основі отриманих вище даних можна стверджувати, що було отримано жорстку целюлозу, яку можна застосовувати для виготовлення підпергаменту. Варіння за тривалості 120 хвилин проводити недоцільно, оскільки вже починається процес гідролізу, що призводить до так званого «чорного варіння».

  Переглянути
 • Математичні моделі напірного ящика з повітряною подушкою

  Розроблено математичні моделі напірного ящика із повітряною подушкою папероробної машини як об’єкта керування.

  Переглянути
 • Вплив системи коагулянт-флокулянт на формування та якість паперу для гофрування

  Проаналізовано вплив витрати коагулянтів і флокулянтів, а також методики їхнього введення на тривалість зневоднення маси на сітці й фізико-механічні показники паперу для гофрування.

  The influence of coagulant and flocculant flow and techniques of their addition on dewatering time of the pulp on the cloth and on physic-mechanical properties of fluting are analyzed.

  Переглянути
 • Дослідження автоматичних сіткоправок

  Методом математичного моделювання досліджено динамічні властивості автоматичних сіткоправок з пропорційними й пропорційно-інтегральними регуляторами.

  It was investigated by the method of mathematical modeling dynamic features or automatic cloth correction with proportional and proportional-integral controllers.

  Переглянути
 • Математична модель сітки папероробної машини як об’єкта керування її правленням

  Розроблено математичну модель сітки папероробної машини як об’єкта керування її правленням відносно осі машини і досліджено її властивості.

  A mathematical model of correction of cloth relative to the axis of the paper machine as control object is developed. The properties of control object are investigated.

  Переглянути
 • Вплив флокулянтів і коагулянтів на мутність підсіткових вод під час формування паперового полотна

  Проаналізовано вплив витрати флокулянтів і коагулянтів на вміст завислих речовин у підсітковій воді за різного ступеня помелу паперової маси. Вибрано найкращу серед досліджених допоміжну речовину та встановлено її витрату, за якої можна досягти найменшого вмісту завислих речовин.

  At various beating rate of paper pulp the influence of the expense of the coagulants and flocculants on the maintenance of suspended solids in the white water is analyzed. Among investigated chemical auxiliary additives the best is established and its optimum expense for achievement of the lowest maintenance of suspended solids.

  Переглянути