Назва публікації: Ефективність теплових процесів у ротаційно-реактивному кавітаційному теплоґенераторі

Анотація

Розглянуто проблему технічної й технологічної модернізації кавітаційного теплового ґенератора. Новизною ротаційно-реактивного кавітаційного теплоґенератора є використання вбудованих у конструкцію пристроїв і механізмів, що суттєво збільшують його продуктивність із перевищенням 100%-го бар’єру коефіцієнта перетворення енергії.

The problem of technical and technological modernization of cavitationable heat generator is considered. A novelty of rotor-reactionary cavitationable heat generator is its’ using at the built-in into the construction devices and mechanisms, which improve the productivity of setting substantially, exceeding the 100% barrier of the coefficient| of transformation of energy of generator here.

Автори


Повний текст статті

Текст знаходиться в обробці.

ФЕДОТКІН І.М., д.т.н., проф., ТИМОНІН О.М., к.т.н., доц., БОРЩИК С.О., ст. викл., БЕРЕГОВИЙ Р.О., студ.


Коментарі

Коментарі відсутні

Обговорення статті


captcha