Числове моделювання аеродинамічних характеристик у відцентровому класифікаторі

Анотація

Наведено результати досліджень процесу сушіння паперу з використанням інфрачервоного випромінювання. Запропоновано залежність для визначення зміни вологовмісту з часом.

СЕРЕБРЯНСЬКИЙ Д. О., к.т.н.; СЕМЕНЮК М. В., студ.