ІНІЦІЮВАННЯ КАВІТАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В ПУЛЬСАЦІЙНОМУ ЕКСТРАКТОРІ

Анотація

Створення ефектів кавітації в різного типу пристроях є одним з ефективних способів інтенсифікації гідродинамічних, масообмінних та хімічних процесів, що протікають як на макро- так і нанорівні. В теорії ДІВЕ кавітація розглядається як жорсткий механізм, що здатний забезпечити в дискретних локальних точках середовища, що оброблюється, високу питому потужність в імпульсі при мінімальних затратах введеної енергії [1]. Проведені в провідних країнах світу дослідження за минулий період доводять, що найбільш ефективні методи інтенсифікації процесів екстракції пов’язані із використанням потужних кавітаційних механізмів при застосуванні методів ультразвукової, гідродинамічної та інших типів кавітації. Застосування кавітаційних методів дозволяє зменшити час екстрагування і водночас забезпечити більш повне вилучення компонентів. З метою вибору раціональної конструкції та оптимальних режимів роботи пульсаційного екстрактора для максимальної реалізації в ньому кавітаційного механізму в процесі вилучення цільових компонентів проведені дослідження на базі пульсаційного диспергатора [2]. Описано та проаналізовано принцип роботи створеного в Інституті технічної теплофізики на основі ідеології ДІВЕ ефективного пульсаційного екстрактора, в якому ініціюється широкий комплекс кавітаційних механізмів і який дозволяє обробляти природну сировину з широким спектром структурно -механічних і реологічних характеристик при порівняно невеликих питомих витратах енергії. Для порівняння впливу динамічних методів на інтенсифікацію процесу екстрагування з рослинної сировини виконано комплекс експериментальних досліджень. На дослідно-промислових зразках пульсаційного екстрактора кавітаційного типу та пульсаційного диспергатора при однакових режимних параметрах проведена обробка сировини рослинного походження різної структури, а саме: торфу низинного типу та насіння льону. Встановлено, що ефективність екстрагування певним чином залежить від структури і типу рослинної сировини. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що проведення екстракції в апараті кавітаційного типу дозволяє за однаковий час обробки, порівняно з апаратом ударного типу, суттєво збільшити концентрацію вилучених компонентів в екстрагенті. Результати проведених досліджень показали, що спрямоване застосування кавітаційних механізмів забезпечує значне прискорення процесу екстракції з рослинної сировини і збільшує ступінь витягування потрібних речовин при мінімальних додаткових витратах енергії.

Створення ефектів кавітації в різного типу пристроях є одним з ефективних способів інтенсифікації гідродинамічних, масообмінних та хімічних процесів, що протікають як на макро- так і нанорівні. В теорії ДІВЕ кавітація розглядається як жорсткий механізм, що здатний забезпечити в дискретних локальних точках середовища, що оброблюється, високу питому потужність в імпульсі при мінімальних затратах введеної енергії [1]. Проведені в провідних країнах світу дослідження за минулий період доводять, що найбільш ефективні методи інтенсифікації процесів екстракції пов’язані із використанням потужних кавітаційних механізмів при застосуванні методів ультразвукової, гідродинамічної та інших типів кавітації. Застосування кавітаційних методів дозволяє зменшити час екстрагування і водночас забезпечити більш повне вилучення компонентів. З метою вибору раціональної конструкції та оптимальних режимів роботи пульсаційного екстрактора для максимальної реалізації в ньому кавітаційного механізму в процесі вилучення цільових компонентів проведені дослідження на базі пульсаційного диспергатора [2]. Описано та проаналізовано принцип роботи створеного в Інституті технічної теплофізики на основі ідеології ДІВЕ ефективного пульсаційного екстрактора, в якому ініціюється широкий комплекс кавітаційних механізмів і який дозволяє обробляти природну сировину з широким спектром структурно -механічних і реологічних характеристик при порівняно невеликих питомих витратах енергії. Для порівняння впливу динамічних методів на інтенсифікацію процесу екстрагування з рослинної сировини виконано комплекс експериментальних досліджень. На дослідно-промислових зразках пульсаційного екстрактора кавітаційного типу та пульсаційного диспергатора при однакових режимних параметрах проведена обробка сировини рослинного походження різної структури, а саме: торфу низинного типу та насіння льону. Встановлено, що ефективність екстрагування певним чином залежить від структури і типу рослинної сировини. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що проведення екстракції в апараті кавітаційного типу дозволяє за однаковий час обробки, порівняно з апаратом ударного типу, суттєво збільшити концентрацію вилучених компонентів в екстрагенті. Результати проведених досліджень показали, що спрямоване застосування кавітаційних механізмів забезпечує значне прискорення процесу екстракції з рослинної сировини і збільшує ступінь витягування потрібних речовин при мінімальних додаткових витратах енергії.

Гоженко Л. П., Іваницький Г. К., Чайка О. І.