iсторiя кафедри автоматизації хімічних виробництв

Анотація

Кафедра автоматизації хімічних виробництв була
створена на хіміко-технологічному факультеті КПІ
наказом ректора О. С. Плигунова № 434 від
02.06.1960 р. Згідно з наказом вона отримала назву
«Кафедра теоретичних основ автоматики», її
першим завідувачем був відомий спеціаліст з
теорії автоматичного регулювання професор Корнілов Юрій
Георгійович, автор першого в СРСР підручника з теорії автоматичного
регулювання. Колектив кафедри за короткий час створив
лабораторну базу, займаючись одночасно підготовкою курсів лекцій і
навчанням студентів. Викладачі кафедри читали курс теорії
автоматичного регулювання на різних факультетах (ця традиція
підтримується донині). Першими студентами кафедри були студенти
хіміко-технологічного факультету, які висловили бажання
перекваліфікуватися на спеціальність «Автоматизація технологічних
процесів хімічних виробництв». Через рік кафедру перейменували
(«Кафедра теоретичних основ автоматики і автоматизації хімічних
виробництв»), а згодом вона отримала назву «Кафедра автоматизації
хімічних виробництв», яка зберігається вже майже пів століття.

Кафедра автоматизації хімічних виробництв була
створена на хіміко-технологічному факультеті КПІ
наказом ректора О. С. Плигунова № 434 від
02.06.1960 р. Згідно з наказом вона отримала назву
«Кафедра теоретичних основ автоматики», її
першим завідувачем був відомий спеціаліст з
теорії автоматичного регулювання професор Корнілов Юрій
Георгійович, автор першого в СРСР підручника з теорії автоматичного
регулювання. Колектив кафедри за короткий час створив
лабораторну базу, займаючись одночасно підготовкою курсів лекцій і
навчанням студентів. Викладачі кафедри читали курс теорії
автоматичного регулювання на різних факультетах (ця традиція
підтримується донині). Першими студентами кафедри були студенти
хіміко-технологічного факультету, які висловили бажання
перекваліфікуватися на спеціальність «Автоматизація технологічних
процесів хімічних виробництв». Через рік кафедру перейменували
(«Кафедра теоретичних основ автоматики і автоматизації хімічних
виробництв»), а згодом вона отримала назву «Кафедра автоматизації
хімічних виробництв», яка зберігається вже майже пів століття.
Перший випуск інженерів, підготовлених кафедрою, відбувся
1963 року. У тому ж році кафедра перейшла на факультет хімічного
машинобудування КПІ. У подальшому кафедру очолювали доцент М.
Д. Ступак (1963–1964), професор Р. Я. Ладієв (1964–1977), професор Ю.
О. Остапепко (1977–1984), професор В. С. Коваленко (1984–1990),
професор М. 3. Кваско (19902007). З січня 2007 року кафедру очолює
доктор технічних наук, професор Жученко Анатолій Іванович. На
кафедрі працює 35 спеціалістів, із них 23 викладачі, працює наукова
лабораторія під керівництвом доцента Б. Б. Булгакова. Серед викладачів
кафедри 4 професори, 15 доцентів. У різні роки на кафедрі АХВ
працювали відомі вчені професори О. М. Крижанівський, А. 3.
Грищенко, В. М. Кунцевич. На кафедрі виконується значний обсяг
науково-дослідних робіт за такими пріоритетними напрямами:
«Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий
розвиток», «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в
енергетиці», «Фундаментальні дослідження з найважливіших
пріоритетів природничих, суспільних і гуманітарних наук», «Новітні
технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості
та агро-промисловому комплексі». Загальний об’єм фінансування
науково-дослідних робіт за п’ять останніх років (2003–2007) становив
понад 660 тис. грн., у тому числі 188 тис. грн. у 2007 р.
За останні 5 років кафедра підготувала 288 спеціалістів (в тому
числі 12 іноземців) та 107 магістрів (в тому числі 46 іноземців).

2

Кафедрою проводиться підготовка бакалаврів за напрямом
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та магістрів за
спеціалізаціями «Комп’ютерно-інтегровані технологічні комплекси» та
«Автоматизація і комплексна механізація технологічних процесів».