МОДЕРНІЗАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКА МАЗУТУ УСТАНОВКИ ПЕРВИННОЇ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ

Анотація

Рідке паливо одержують, головним чином, у результаті переробки нафти - єдиного рідкого пального, яке одержують з копалин. Нафта утворюється із залишків рослинних і тваринних мікроорганізмів на дні давніх морів і являє собою маслянисту рідину жовтого чи темно-коричневого, а іноді і чорного кольору, у залежності від її складу. Продуктами переробки нафти є високоефективні палива, мастильні і спеціальні олії, бітуми, парафін, сажа й ін. З продуктів нафтопереробки виробляють пластмаси, синтетичні волокна, каучук, барвники, миючі засоби, отруйні хімікати. Технологія первинної переробки нафти включає в себе наступні етапи: дистиляція, ректифікація. Процес розділення нафти на паливні, а мазуту на масляні дистиляти відбувається так: нафта, що подається помпою 7, проходить через теплообмінники дистилятів 6 і далі у невелику випарювальну колону 8, звідки газоподібна частина нафти надходить у ректифікаційну колону, а головна маса – у трубчасту піч 1. У печі нафта нагрівається і частково випаровується. Суміш випаруваної нафти та її частина, що не випарувалася, надходить в ректифікаційну колону 2. У ректифікаційній колоні відбувається розділення пари нафти на фракції. Продуктами такої переробки є: вуглеводневий газ, бензинова, гасова, дизельна фракції та мазут. Мазут нагрівають у вакуумній трубчастій печі 9, що дозволяє знизити температуру кипіння та випаровувати без розщеплення масляні фракції. У ректифікаційній колоні 5 одержують вакуумний газойль. Залишок – гудрон, після відповідної очистки використовують для виготовлення високов’язких (залишкових) масел. Для забезпечення енергоефективності виробництва нафтопродуктів необхідно досягти оптимального балансу процесу теплопередачі на кожній стадії процесу, особливо це стосується лінії охолодження важких фракцій, зокрема, мазуту, адже теплова енергія, накопичена в лінії мазуту може бути рекуперована і використана для підготовки сировини для процесу ректифікації, що суттєво здешевить затрати на виробництво кінцевого продукту.

Рідке паливо одержують, головним чином, у результаті переробки нафти - єдиного рідкого пального, яке одержують з копалин. Нафта утворюється із залишків рослинних і тваринних мікроорганізмів на дні давніх морів і являє собою маслянисту рідину жовтого чи темно-коричневого, а іноді і чорного кольору, у залежності від її складу. Продуктами переробки нафти є високоефективні палива, мастильні і спеціальні олії, бітуми, парафін, сажа й ін. З продуктів нафтопереробки виробляють пластмаси, синтетичні волокна, каучук, барвники, миючі засоби, отруйні хімікати. Технологія первинної переробки нафти включає в себе наступні етапи: дистиляція, ректифікація. Процес розділення нафти на паливні, а мазуту на масляні дистиляти відбувається так: нафта, що подається помпою 7, проходить через теплообмінники дистилятів 6 і далі у невелику випарювальну колону 8, звідки газоподібна частина нафти надходить у ректифікаційну колону, а головна маса – у трубчасту піч 1. У печі нафта нагрівається і частково випаровується. Суміш випаруваної нафти та її частина, що не випарувалася, надходить в ректифікаційну колону 2. У ректифікаційній колоні відбувається розділення пари нафти на фракції. Продуктами такої переробки є: вуглеводневий газ, бензинова, гасова, дизельна фракції та мазут. Мазут нагрівають у вакуумній трубчастій печі 9, що дозволяє знизити температуру кипіння та випаровувати без розщеплення масляні фракції. У ректифікаційній колоні 5 одержують вакуумний газойль. Залишок – гудрон, після відповідної очистки використовують для виготовлення високов’язких (залишкових) масел. Для забезпечення енергоефективності виробництва нафтопродуктів необхідно досягти оптимального балансу процесу теплопередачі на кожній стадії процесу, особливо це стосується лінії охолодження важких фракцій, зокрема, мазуту, адже теплова енергія, накопичена в лінії мазуту може бути рекуперована і використана для підготовки сировини для процесу ректифікації, що суттєво здешевить затрати на виробництво кінцевого продукту.

Драгузя К. В., Дахненко В. Л.