Модернізація сушильної установки у виробництві ліпроту

Анотація

Лізин, білковомістка органічна речовина, яка використовується в сільському господарстві як кормова добавка. В нас час постійно зменшуються площі пасовищ, тому використання цих добавок має високе значення для забезпечення потреб суспільства в продукції тваринництва. Стрічкові сушилки широко застосовуються в металургічній, гірничовидобувній та хімічній промисловості. Їх використовують для транспортування насипних та штучних грузів на різні відстані. Простота та надійність конструкцій забезпечує їх роботу протягом тривалого часу. Матеріали повинні бути вибухо- та пожежобезпечні. Сушильний агент – топочні гази (продукти згорання палива) або розігріте повітря. Стрічкова сушилка відноситься до машин неперервної дії ї характеризується неперервним переміщенням грузів по заданому шляху без зупинок для завантеження чи вивантаження. Завдяки неперервності пересування грузу (гранули, брикети, куски, волокна), відсутності зупинок для завантаження та поєднанню робочого і зворотнього руху грузонесучого елемента машини неперервної дії мають високу продуктивність, що дуже важливо для сучасних підприємств. Ціллю застосування сушки є покращення якості матеріалів, підготовка їх до переробки, використання, транспортування і зберігання. Даний процес часто являється останньою технологічною операцією, перед випуском готової продукції. Вибір сушарок пов'язаний з проблемою класифікації матеріалів. На теперішній час розробляється така класифікація, яка дозволяє швидко оцінювати кінетику процесу і швидко вибирати найбільш раціональний тип сушіння. Вдосконалення техніки сушіння в хімічній промисловості обумовлено вимогами до охорони навколишнього середовища, необхідністю економії енергоресурсів та покращення обслуговування сушильних установок. Завдяки модернізації сушили, де вдосконалюється стрічка сушарки, досягається: - високоякісна кінцева продукція, гранульована, чиста, гігієнічна, підготовлена для зберігпння на складі; - економія енергії завдяки поверненню відпрацьованого повітря; - оглядова конструкція апарата забезпечує неважке обслуговування; - можлива установка одно- або багатострічковової (каскадної) сушилки, в залежності від потреби технічного завдання; - доступність та оптимальна можливість контролю та обслуговування за допомогою великих дверей та вікон; - зручна форма використання теплового агента (рідке топливо, природний газ, пар, вода); - використання зовнішньої залишкової енергії являється економічно можливим; - щадяще транспортування продукта стрічкою. Ніякого навантаження на продукт, висока міцність, виключення додаткових операцій та обладнання для подрібнення, сортування гранул, утилізації пилу; - чіткий час перебування в зоні сушіння та задана температура сушіння. Метою даного проекту є проектування стрічкової сушаркии. Тема проекту є актуальна тому, що присвячена ресурсо- та енергезбереженню. В дипломному проекті необхідно: - привести детальний опис технологічної схеми та визначити місце сушарки в ній і її взаємодію з іншими технологічними апаратами, описати технологічний процес сушіння лізину. - обґрунтувати обрану конструкцію сушки, теплообмінника та гідроліз-апарата, а за результатами пошуку аналогів встановити, напрямки вдосконалення конструкції цих апаратів; - вибрати матеріали для виготовлення апаратів, що забезпечують їх роботу; - апарати перевірити на відповідність вимогам охорони праці та встановити, що за умови дотримання всіх правил безпечної експлуатації, вони не створюють загрози життю та здоров’ю людини; - провести тепловий, конструктивний розрахунки: визначити товщини обичайок, кришок, фланців, тощо та перевірити опорні вузли апарата, провести гідравлічні розрахунки, розрахунки конструкцій на міцність і стійкість;

Лізин, білковомістка органічна речовина, яка використовується в сільському господарстві як кормова добавка. В нас час постійно зменшуються площі пасовищ, тому використання цих добавок має високе значення для забезпечення потреб суспільства в продукції тваринництва. Стрічкові сушилки широко застосовуються в металургічній, гірничовидобувній та хімічній промисловості. Їх використовують для транспортування насипних та штучних грузів на різні відстані. Простота та надійність конструкцій забезпечує їх роботу протягом тривалого часу. Матеріали повинні бути вибухо- та пожежобезпечні. Сушильний агент – топочні гази (продукти згорання палива) або розігріте повітря. Стрічкова сушилка відноситься до машин неперервної дії ї характеризується неперервним переміщенням грузів по заданому шляху без зупинок для завантеження чи вивантаження. Завдяки неперервності пересування грузу (гранули, брикети, куски, волокна), відсутності зупинок для завантаження та поєднанню робочого і зворотнього руху грузонесучого елемента машини неперервної дії мають високу продуктивність, що дуже важливо для сучасних підприємств. Ціллю застосування сушки є покращення якості матеріалів, підготовка їх до переробки, використання, транспортування і зберігання. Даний процес часто являється останньою технологічною операцією, перед випуском готової продукції. Вибір сушарок пов'язаний з проблемою класифікації матеріалів. На теперішній час розробляється така класифікація, яка дозволяє швидко оцінювати кінетику процесу і швидко вибирати найбільш раціональний тип сушіння. Вдосконалення техніки сушіння в хімічній промисловості обумовлено вимогами до охорони навколишнього середовища, необхідністю економії енергоресурсів та покращення обслуговування сушильних установок. Завдяки модернізації сушили, де вдосконалюється стрічка сушарки, досягається: - високоякісна кінцева продукція, гранульована, чиста, гігієнічна, підготовлена для зберігпння на складі; - економія енергії завдяки поверненню відпрацьованого повітря; - оглядова конструкція апарата забезпечує неважке обслуговування; - можлива установка одно- або багатострічковової (каскадної) сушилки, в залежності від потреби технічного завдання; - доступність та оптимальна можливість контролю та обслуговування за допомогою великих дверей та вікон; - зручна форма використання теплового агента (рідке топливо, природний газ, пар, вода); - використання зовнішньої залишкової енергії являється економічно можливим; - щадяще транспортування продукта стрічкою. Ніякого навантаження на продукт, висока міцність, виключення додаткових операцій та обладнання для подрібнення, сортування гранул, утилізації пилу; - чіткий час перебування в зоні сушіння та задана температура сушіння. Метою даного проекту є проектування стрічкової сушаркии. Тема проекту є актуальна тому, що присвячена ресурсо- та енергезбереженню. В дипломному проекті необхідно: - привести детальний опис технологічної схеми та визначити місце сушарки в ній і її взаємодію з іншими технологічними апаратами, описати технологічний процес сушіння лізину. - обґрунтувати обрану конструкцію сушки, теплообмінника та гідроліз-апарата, а за результатами пошуку аналогів встановити, напрямки вдосконалення конструкції цих апаратів; - вибрати матеріали для виготовлення апаратів, що забезпечують їх роботу; - апарати перевірити на відповідність вимогам охорони праці та встановити, що за умови дотримання всіх правил безпечної експлуатації, вони не створюють загрози життю та здоров’ю людини; - провести тепловий, конструктивний розрахунки: визначити товщини обичайок, кришок, фланців, тощо та перевірити опорні вузли апарата, провести гідравлічні розрахунки, розрахунки конструкцій на міцність і стійкість;

Сахно І.І., Ракицький В.Л.