МОДЕРНІЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ЛОЩИЛЬНОГО ЦИЛІНДРА ДЛЯ СУШІННЯ ТОНКИХ ВИДІВ ПАПЕРУ

Анотація

Процес сушіння паперу відбувається на сушильній частині папероробної машини. Найбільш розповсюдженим методом сушіння паперу є контактний. Цей метод забезпечує високу якість сушіння, але потребує значних затрат енергії та призводить до того, що сушильна частина папероробної машини має найвищу металоємність у порівнянні з іншими частинами. Сушильні частини для тонких видів паперу, таких як санітарно- гігієнічний, цигарковий, папір для серветок тощо, мають особливу компоновку сушильної частини - сушіння таких видів паперу здійснюється на лощильних циліндрах.[1] Конструктивно лощильний циліндр (рисунок 1) складається з корпусу з гладкою або ребристою внутрішньою поверхнею, кришок та пустотілого валу. Торцеві кришки циліндрів мають сферичну, випуклу форму і приєднуються до корпусу болтами. В кришці циліндра є лаз для можливості проведення ремонтних робіт всередині циліндра. В лощильний циліндр через ізольовану трубу в лицьовій цапфі всередину порожнистого валу поступає насичена пара, а потім через отвори в обичайці порожнистого валу – в робочий простір циліндра, нагріваючи стінку корпусу. Отвори призначені для рівномірного розподілу пари в циліндрі. Охолоджуючись, пара конденсується, утворює рівномірне водяне кільце на стінках корпусу циліндра і відводиться сифоном через конденсатовідвідну трубу в приводній цапфі [2]. Для зниження енергозатрат при конвективному способі сушіння паперу є доцільним встановлення ковпака конвективного сушіння над лощильним циліндром, що в свою чергу дозволить зменшити вологовміст пари яка при контактному сушінні розповсюджувалась по всьому об’єму за рахунок чого вологовміст зростав, що в свою чергу призводить до зростання затрат енергії. А також необхідно постійно видаляти вологе повітря із зони сушіння і заміняти його повітрям з меншим вологовмістом. Запропонована модернізація дозволить зменшить теплові втрати, а також зменшити енергозатрати.

Процес сушіння паперу відбувається на сушильній частині папероробної машини. Найбільш розповсюдженим методом сушіння паперу є контактний. Цей метод забезпечує високу якість сушіння, але потребує значних затрат енергії та призводить до того, що сушильна частина папероробної машини має найвищу металоємність у порівнянні з іншими частинами. Сушильні частини для тонких видів паперу, таких як санітарно- гігієнічний, цигарковий, папір для серветок тощо, мають особливу компоновку сушильної частини - сушіння таких видів паперу здійснюється на лощильних циліндрах.[1] Конструктивно лощильний циліндр (рисунок 1) складається з корпусу з гладкою або ребристою внутрішньою поверхнею, кришок та пустотілого валу. Торцеві кришки циліндрів мають сферичну, випуклу форму і приєднуються до корпусу болтами. В кришці циліндра є лаз для можливості проведення ремонтних робіт всередині циліндра. В лощильний циліндр через ізольовану трубу в лицьовій цапфі всередину порожнистого валу поступає насичена пара, а потім через отвори в обичайці порожнистого валу – в робочий простір циліндра, нагріваючи стінку корпусу. Отвори призначені для рівномірного розподілу пари в циліндрі. Охолоджуючись, пара конденсується, утворює рівномірне водяне кільце на стінках корпусу циліндра і відводиться сифоном через конденсатовідвідну трубу в приводній цапфі [2]. Для зниження енергозатрат при конвективному способі сушіння паперу є доцільним встановлення ковпака конвективного сушіння над лощильним циліндром, що в свою чергу дозволить зменшити вологовміст пари яка при контактному сушінні розповсюджувалась по всьому об’єму за рахунок чого вологовміст зростав, що в свою чергу призводить до зростання затрат енергії. А також необхідно постійно видаляти вологе повітря із зони сушіння і заміняти його повітрям з меншим вологовмістом. Запропонована модернізація дозволить зменшить теплові втрати, а також зменшити енергозатрати.

Ващук С.М., Мельник О.П.