Робастна система керування процесом контактної мембранної дистиляції

Анотація

Вирішено задачу оптимального керування процесом контактної мембранної дистиляції за умов невизначеності. Розглянуто систему керування з субоптимальним H регулятором, проаналізовано робастність замкненої системи.

ЛАДІЄВА Л. Р., к.т.н., доц.; ДУБІК Р. М., асп.