Система керування процесом охолодження печі графітації

Анотація

На основі моделі просторового температурного поля та оцінок зовнішнього теплообміну досліджено процес охолодження футеровки печі графітації Ачесона. За результатами аналізу температурного стану об’єкта обгрунтувано принципи побудови й функціонування системи керування процесом і запропоновано структуру системи, застосування якої дозволить збільшити термін експлуатації елементів конструкції та знизити собівартість кінцевої продукції.

ГУРЧИК Г. І., магістрант; КОРЖИК М. В., к.т.н., доц.