ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛАЗЕРНОГО СПІКАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ АБРАЗИВНИХ КОМПОЗИТІВ ІЗ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ

Анотація

Повідомляються результати досліджень із встановлення оптимальних технологічних параметрів спікання інструментальних композитів з надтвердих матеріалів із мінімально можливою щільністю потужності і максимально можливими швидкостями руху лазерного випромінювання відносно дослідного зразка. 


Optimal technological parameters of laser sintering with the aim to minimize laser beam power density and to maximize travel speed of laser beam or workpiece for the formation of cutting tools from super-hard composites were determined in this paper. 


ГОНЧАРУК О. О., ас.; ГОЛОВКО Л. Ф., д.т.н., проф.; СОРОЧЕНКО В. Г., к.т.н., с.н.с.; ЛУТАЙ А. М., к.т.н., ст. викл.; КАГЛЯК О. Д., ас.