Врахування теплоти дисипації в моделюванні процесів екструзії полімерів і керуванні ними

Анотація

Обрано методику розрахунку потужності дисипації, що дозволяє врахувати її під час синтезу систем керування режимом роботи одночерв’ячного екструдера.

ЖУЧЕНКО О. А., асист.