Застосування мікропроцесорної техніки в системах керування очищенням стічних вод

Анотація

Розглянуто можливість використання мікропроцесорної техніки для роботи з приладами для вимірювання показників забруднення стічних вод. Запропоновано схему трирівневої адаптивної системи автоматичного керування нейтралізацією.

Жученко А. І., д.т.н., проф.; КВАСКО М. З., к.т.н., проф.; Осіпа Р. А., к.т.н., доц.