Застосування нечіткої логіки в керуванні процесом бродіння пива

Анотація

Досліджено показники бродіння пива, запропоновано алгоритм керування процесом, згідно з яким залежно від ситуації визначають тривалість, температурк та інші режимні параметри. Описано нечіткі моделі і правила керування процесом бродіння, що є реалізацією експертних знань.

КАРПЕНКО Д. С., магістрант; ЯРОЩУК Л. Д., к.т.н., доц.