Застосування системного аналізу для вирішення проблеми низької конкурентоздатності вітчизняного гофрованого картону

Анотація

Технологія гофрованого картону є складною системою взаємопов’язаних і взаємозалежних процесів. Знання та розуміння цих процесів надасть можливість керувати системою з метою досягнення конкурентних переваг як за якістю, так і собівартістю продукції. Вирішити проблему можна за допомогою системного аналізу.

ДОЛІНСЬКА Г. Й.