Іщенко В. О

Сортировать по умолчанию названию
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ЕТИЛОВОГО СПИРТУ «ГІДРАТАЦІЄЮ ЕТИЛЕНУ»

  За об’ємом виробництва етиловий спирт посідає одне з перших місць серед
  інших органічних продуктів. Він широко застосовується як розчинник. Велика
  кількість етилового спирту використовується для виробництва синтетичного
  каучуку, а також як вихідний продукт для виробництва хлоралю, етилацетату,
  діетилового ефіру.

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МЕМБРАННОЇ ДИСТИЛЯЦІЇ

  Контактна мембранна дистиляція – новий процес із захоплюючими
  можливостями, що дозволяє використовувати його в опрісненні води.
  Опріснення це процес видалення надлишку солей і мінералів з морської або
  солоної води і, використовується для забезпечення чистою водою. Основні
  процеси опріснення в даний час є багатоступеневі. Мембранна дистиляція може
  стати серйозною альтернативою існуючим технологіям в довгостроковій
  перспективі для отримання чистої води.

  Переглянути
 • ДИСКРЕТИЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АНАЛОГОВОГО ОБ’ЄКТА

  Характерною особливістю сучасного етапу автоматизації виробничих
  процесів є використання цифрових регуляторів. Математичну модель
  аналогового об’єкта керування прийнято представляти у формі або
  передавальної функції або у вигляді відповідного диференціального рівняння
  вигляду

  Переглянути
 • УСТАНОВКА ПЕРЕРОБКИ ПЕКТИНОВМІСТНОІ СИРОВИНИ З РОЗРОБКОЮ СУШИЛЬНОЇ ШАФИ

  Метою роботи є проектування лінії для виробництва порошку з пектиновмістної сировини. Пектинові речовини відносять до числа найбільш ефективних натуральних препаратів, які активізують імунну систему людини, підвищують опірність до захворювань. Вони містяться в рослинній сировині, такій як наприклад яблука, цитрусові та ін. В результаті, отриманий пектиновмістний порошок має широке розповсюдження в харчовій та фармацевтичній промисловості. В проекті розроблено сушильну шафу теплонасосну, дробарку молоткову та грохот ексцентриковий. Проведено ряд розрахунків, що підтверджують працездатність та надійність сушильної шафи, дробарки молоткової та грохоту ексцентрикового. Проведено матеріальний баланс, тепловий баланс, доведено що конструкція відповідає умовам міцності та стійкості, розраховано товщину стінки ізоляції, вибрано допоміжні апарати, що входять в сушильну установку. Виконано параметричні розрахунки дробарки молоткової та грохоту ексцентрикового. Сутністю модернізації було збільшення продуктивності сушильної шафи та зменшення часу сушіння. Для досягнення цієї мети було збільшено габаритні розміри установки, замінено теплонасосний агрегат на більш потужний. Замість сушіння вологого матеріалу від 86% до 8%, проводимо досушку матеріалу з вологістю від 20% до 8%. В результаті, економічний ефект становить 580831 грн. Проведено патентний пошук та встановлено, що конструкція теплонасосної сушильної шафи є патентоспроможною. Проведено аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що можуть виникнути при роботі лінії та виконано відповідні розрахунки щодо забезпечення вимог охорони праці. Розроблено та обґрунтовано схему автоматизованого керування сушильної шафи. Розроблено технологію виготовлення шківу та пристрій для його точіння. Виконано креслення технологічної схеми, схеми автоматичного регулювання, креслення сушильної шафи теплонасосної, каркасу, теплообміннику регенеративного, дробарки молоткової, ротору, грохоту ексцентрикового, шківу та оправки з пневматичним затисканням.

  Переглянути
 • Дослідження стану природно-заповідного фонду козятинського району вінницької області за методикою RAPPAM

  За методикою експрес-оцінки природно-заповідного фонду проаналізовано заповідні території Козятинського району Вінницької області, оцінено їхню біологічну й соціально-економічну важливість, вразливість, а також негативні чинники, що впливають на заповідні об’єкти.

  Переглянути
 • Ідентифікація динамічного об’єкта за рядом точок його амплітудно-фазової характеристики

  Розроблений алгоритм дозволяє розраховувати передатну функцію об’єкта системи автоматичного регулювання, отримавши її за частотною характеристикою у вигляді точок за фіксованого значення частоти.

  The developed algorithm allows calculating the transfer function of automatic control system after receiving its frequency response in the form of points by constant frequency value.

  Переглянути
 • Дослідження циклу утилізації пластикових виробів

  Розглянуто основні способи утилізації найпоширеніших пластикових виробів, які використовують в Україні, із прив’язкою до підприємств, що займаються їх переробленням. Проаналізовано шляхи підвищення ефективності утилізації.

  Переглянути