І. С. Гончарова

Сортировать по умолчанию названию
 • ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК ДЛЯ ПІДІГРІВУ ВОДИ УСТАНОВКИ ФЕРМЕНТАТИВНОГО РОЗРІДЖЕННЯ КРОХМАЛЮ

  Серед сучасних харчових добавок значне місце займають модифіковані (розріджені) крохмали, які в порівнянні з природним крохмалем проявляють в харчових продуктах нові властивості. Їх застосовують для виробництва харчових концентратів швидкого приготування та при консервуванні [1]. Для проведення ферментативного розрідження крохмалю використовують змішування з нагрітою парою, а частіше парову інжекцію. Технологічна схема виробництва модифікованого крохмалю представлена на рисунку 1.1, у якій використовується двостадійне розрідження крохмалу з використанням звичайної бактеріальної α−амілази. Для підготовки до ферментативного гідролізу суспензія крохмалу надходить в проміжний збірник 1, звідки насосом 18 перекачується у збірник 2, куди подається вода для доведення концентрації до 35% сухих речовин. Підготовлена таким чином крохмальна суспензія подається в витратний збірник 3, а потім у міксер 4, де змішується з частково розрідженим крохмалем (рециркулятом). Після чого суміш надходить у інжектор 5 з парою при тиску 400 −500кПа. Після такої обробки продукт подається на першу стадію розрідження. При вдуванні пари в інжектор продукт нагрівається до 130−140К і витримується біля 5 хвилин в колонах 6, після чого охолоджується в випарнику вакуумного типу 9 при різкому зниженні в’язкості. Далі продукт з випарника подається в збірник 10, потім на другу стадію розрідження, яка виконується в колоні 11, без перемішуючого пристрою. На другу стадію розрідження α − амілаза дозується з того ж збірника, що і в першу стадію. Для отримання продукту високої якості в процесі розрідження необхідно підтримувати високу стабільність температури, постійну концентрацію крохмальної суспензії, стійкий рівень кислотності, концентрацію іонів Ca та α − амілази. Зміна цих параметрів негативно впливає на послідуючий процес оцукрування крохмалу та фільтрування гідролізату, тому розробка високоефективного теплообмінного обладнання є актуальною задачею в процесах виробництва модифікованого крохмалу.

  Переглянути
 • МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИКА ПІДІГРІВУ ВОДИ ДЛЯ ФЕРМЕНТАТИВНОГО РОЗРІДЖЕННЯ КРОХМАЛУ

  Серед сучасних харчових добавок значне місце займають модифіковані (розріджені) крохмалі, які в порівнянні з природним крохмалем проявляють в харчових продуктах нові властивості. Ці крохмалі застосовують для виробництва харчових концентратів швидкого приготування та при консервуванні [1]. Функціональні властивості модифікованих крохмалів залежать від типу крохмалю, його кількості в продукті від різноманітних факторів. Використання модифікованих крохмалів в якості харчових добавок дозволяє не тільки змінювати структуру продуктів, їхні фізико-хімічні та органолептичні властивості але й знизити кількість жиру та цукру в продуктах, підвищити вміст вуглеводів. Галузі використання: модифіковані крохмалі застосовують для виробництва харчових концентратів швидкого приготування, харчових консервів. Проведено дослідження фізико-хімічних та структурно- механічних властивостей модифікованих крохмалів. Модифіковані крохмалі підвищують гідрофільні властивості тіста, укріплюють клейковину, інтенсифікують окисно-відновні процеси. Наприклад при переробленні борошна з високою автолітичною активністю покращується стан м'якушки хліба, хліб довше зберігає свіжість. Для проведення ферментативного розрідження крохмалю існує два методи нагрівання: гострою парою та глухою. У технологічній схемі важливе значення відіграє процес нагрівання хімічно очищеної води від до за допомогою насиченої водяної пари, яка буде конденсуватись в між трубному просторі. Коефіцієнт тепловіддачі від пари до стінки в декілька разів більший ніж в трубному просторі. З метою підвищення інтенсивності теплопередачі необхідно підвищити коефіцієнт тепловіддачі з боку води. Тобто, можна використати багатоходовий теплообмінник. В цьому випадку в кришки апарату необхідно встановлювати роз’єднуючі перегородки. З метою надійності ущільнення проведена модернізація кришок апарату, в основу якої покладено зміну U-подібного профілю, який виконаний з відгином на та має заокруглені відгини на кінцях.

  Переглянути
 • ОСОБЛИВОСТІ ВІБРОЕКСТРУЗІЙНОГО ФОРМУВАННЯ ПЛОСКИХ ФІБРОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

  Для випадку формування плоских фібробетонних виробів продуктивність одиниці ширини каналу віброекструдера q можна розраховати за формулою (1), яка була отримана з розгляду плину між плоскими збіжними нерухомими стінками. При формуванні плит за допомогою прямокутного у поперечному перерізі мундштуці віброекструдера можливий розрив матеріалу на краях виробу через пониження швидкості плину суміші в торцевих зонах каналу. Тому було запропоновано виконувати ці зони розширеними за формулою (2), що забезпечує однакову продуктивність на одиницю довжини мундштука. У той же час зазначений віброекструдер не забезпечує однорідність фібробетонної суміші по ширині плоского виробу через те, що його крайові ділянки отримують свою остаточну конфігурацію після процесу віброекструзії при затіканні у вібруючу форму. Це негативно впливає на якість виробів, які формуються з цієї суміші. Тому у подальших дослідженнях планується провести пошукові роботи з метою ліквідації наведених недоліків.

  Переглянути