БОРЩИК С. О

Сортировать по умолчанию названию
 • Вплив гідроударів і гідропульсацій на вивільнення внутрішньої енергії рідини

  Обґрунтовано новий погляд на одержання надлишкової теплової та обертальної енергії за рахунок внутрішньої енергії тіла шляхом залучення сил пружної деформації, інерції, Коріоліса, явища резонансу за умови введення нестаціонарності (пульсацій і гідроударів).

  In the article a new look is grounded to the receipt of surplus thermal and rotatory energy due to internal energy of body by bringing in of forces of resilient deformation, forces of inertia, forces of Coriolis, phenomenon of resonance at the necessary condition of introduction of unstationarity (pulsations and hydroblows).

  Переглянути
 • Ефективність теплових процесів у ротаційно-реактивному кавітаційному теплоґенераторі

  Розглянуто проблему технічної й технологічної модернізації кавітаційного теплового ґенератора. Новизною ротаційно-реактивного кавітаційного теплоґенератора є використання вбудованих у конструкцію пристроїв і механізмів, що суттєво збільшують його продуктивність із перевищенням 100%-го бар’єру коефіцієнта перетворення енергії.

  The problem of technical and technological modernization of cavitationable heat generator is considered. A novelty of rotor-reactionary cavitationable heat generator is its’ using at the built-in into the construction devices and mechanisms, which improve the productivity of setting substantially, exceeding the 100% barrier of the coefficient| of transformation of energy of generator here.

  Переглянути