Бобонич І. С

Сортировать по умолчанию названию
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ ВОДИ ПОЄДНАННЯМ ПРОЦЕСІВ ІСКРОЕРОЗІЙНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ ТА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ

  Очищення забруднених вод перед їх використанням у побуті,
  господарстві та промисловості здійснюється різними методами. Застосування
  того або іншого методу у кожному конкретному випадку визначається
  характером забруднення та мірою шкідливості домішок.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ ВОДИ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОЄДНАННЯ МЕТОДУ ІСКРОЕРОЗІЙНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ ТА ПРОЦЕСУ ЗВОРОТНЬОГО ОСМОСУ

  Очищення забруднених вод, перед їх використанням у побуті,
  господарстві та промисловості, здійснюється різними методами. Вживання того
  або іншого методу у кожному конкретному випадку визначається характером
  забруднення і мірою шкідливості домішок.

  Переглянути
 • ЗАДАЧІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ ВОДИ МЕТОДОМ ІСКРОЕРОЗІЙНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ

  В умовах бурхливого розвитку виробництва однією з найактуальніших
  проблем є екологічна, зокрема, наявність органічних забруднень, солей
  жорсткості та важких металів у воді, яка використовується на виробництві.
  Очистка води методом іскроерозійної коагуляції дозволяє максимально
  зменшити рівень цих забруднень.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМУ ОБСЛУГОВУВАННЯ АСУ НА ЯКІСТЬ ЇЇ РОБОТИ

  Надійність — властивість технічних об'єктів зберігати у часі у встановлених межах значення всіх параметрів, необхідних для виконання технічних (технологічних та ін.) функцій в заданих режимах і умовах застосування. Під техн. об'єктами розуміють пристрої, прилади, механізми, машини, комплекси обладнання, буд. конструкції і споруди, технологічні операції і процеси, системи зв'язку, інформаційні системи, автоматизовані системи управління технологічними процесами тощо. Методи теорії і практики надійності базуються на застосуванні апарата теорії ймовірностей і випадкових процесів, математичної статистики, моделювання. В процесі експлуатації в наслідок навантаження елементи поступово зношують ся та виходять з робото спроможного режиму, тобто відбувається так званий стан відмови. В системах автоматичного контролю та регулювання необхідна безперервність роботи, а як наслідок висока надійність. Адже, в більшості випадків, при виходженні з ладу одного елементу зупиняє свою роботу вся система автоматичного керування, а як наслідок зупиняється весь процес виробництва, що призводить до суттєвих економічних втрат. Для запобігання подібних ситуацій та задля забезпечення безперервного функціонування виробництва в цілому застосовується так зване резервування. Під резервуванням мається на увазі дублювання у схемах автоматичного контролю елементів з найбільшою інтенсивністю відмов, таким чином, що при виходженні одного елементу, в роботу відразу ж включається резервний елемент, а поки система працює з резервним елементом, відбувається ремонт елементу, який відмовив. Обслуговування може бути декількох видів: з пряме, зворотне та з назначеним пріоритетом. Режим обслуговування визначає в якому порядку будуть відновлюватись об’єкти у випадку виходу з ладу декількох елементів. Метою даної роботи є дослідження впливу режиму обслуговування на якість роботи системи, на прикладі контуру регулювання витрати, з резервуванням виконавчого механізму та кабелю довжиною 50 м, який з’єднує виконавчий механізм з вторинним приладом. Задачею цієї роботи являється: ƒ Визначення найдоцільнішого варіанту резервування елементів системи та вибір накращого режиму обслуговування. З вищенаведеної ФСА легко помітно, що при такому зв’язку між елементами, відмова одного з них призведе до відмови системи в цілому. Враховуючи попереднє твердження, структурно-логічна схема системи буде послідовною рисунок 2. Після досліджень та обрахунків, було визначено, що ймовірність безвідмовної роботи системи із загальним резервуванням елементів 4 та 6 та ймовірність безвідмовної роботи системи з послідовним резервуванням елементів являється найбільш високою. Якщо ж виходити з графіків наведених на рисунку 3, суттєвої різниці між інтенсивностями безвідмовної роботи систем із загальним резервуванням елементів 4 та 6 та з послідовним резервуванням елементів не має, але варіант з послідовним резервуванням елементів 4 та 6, у випадку відмови, дає змогу видаляти окремо виконавчий механізм і окремо замінювати кабель, що спрощує ремонт та монтаж, отже він с усіх варіантів резервування він є найбільш доцільним. Структурно-логічну схему системи з послідовним резервуванням елементів 4 та 6, наведено на рисунку 4. Як видно з графіків, наведених на рисунку 5, за рахунок того, що стан відмови системи – поглинальний, різниці між режимами обслуговування не має. Отже для більш глибокого дослідження впливу режиму обслуговування, потрібно, щоб стан відмови системи був відновлювальним.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМУ ОБСЛУГОВУВАННЯ АСУ НА ЯКІСТЬ ЇЇ РОБОТИ

  Надійність — властивість технічних об'єктів зберігати у часі у встановлених межах значення всіх параметрів, необхідних для виконання технічних (технологічних та ін.) функцій в заданих режимах і умовах застосування. Під техн. об'єктами розуміють пристрої, прилади, механізми, машини, комплекси обладнання, буд. конструкції і споруди, технологічні операції і процеси, системи зв'язку, інформаційні системи, автоматизовані системи управління технологічними процесами тощо. Методи теорії і практики надійності базуються на застосуванні апарата теорії ймовірностей і випадкових процесів, математичної статистики, моделювання. В процесі експлуатації в наслідок навантаження елементи поступово зношують ся та виходять з робото спроможного режиму, тобто відбувається так званий стан відмови. В системах автоматичного контролю та регулювання необхідна безперервність роботи, а як наслідок висока надійність. Адже, в більшості випадків, при виходженні з ладу одного елементу зупиняє свою роботу вся система автоматичного керування, а як наслідок зупиняється весь процес виробництва, що призводить до суттєвих економічних втрат. Для запобігання подібних ситуацій та задля забезпечення безперервного функціонування виробництва в цілому застосовується так зване резервування. Під резервуванням мається на увазі дублювання у схемах автоматичного контролю елементів з найбільшою інтенсивністю відмов, таким чином, що при виходженні одного елементу, в роботу відразу ж включається резервний елемент, а поки система працює з резервним елементом, відбувається ремонт елементу, який відмовив. Обслуговування може бути декількох видів: з пряме, зворотне та з назначеним пріоритетом. Режим обслуговування визначає в якому порядку будуть відновлюватись об’єкти у випадку виходу з ладу декількох елементів. Метою даної роботи є дослідження впливу режиму обслуговування на якість роботи системи, на прикладі контуру регулювання витрати, з резервуванням виконавчого механізму та кабелю довжиною 50 м, який з’єднує виконавчий механізм з вторинним приладом. Задачею цієї роботи являється: ƒ Визначення найдоцільнішого варіанту резервування елементів системи та вибір накращого режиму обслуговування;

  Переглянути