Бондаренко Ю. Г

Сортировать по умолчанию названию
 • ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КАТАЛІТИЧНОГО КРЕКІНГУ

  Каталітичний крекінг − це термокаталітична переробка нафтової сировини
  для отримання продуктів меншої молекулярної маси − компонентів
  високооктанових бензинів, легкого газойлю, вуглеводневих газів С 3 – С 4 та ін.

  Переглянути
 • УСТАНОВКА ТЕРМООБРОБКИ ВСПУЧЕНОГО ГРАФІТУ З РОЗРОБКОЮ ПЕЧІ КИПЛЯЧОГО ШАРУ, ТЕПЛООБМІННИКА ТА ГАЗОВОЇ ГОРІЛКИ

  Метою роботи є проектування установки для виробництва терморозщепленого графіту. Запропонована установка дозволить випускати високоякісний сорбент, що знаходить широке застосування для ліквідації екологічних катастроф при розливах нафтопродуктів. В проекті розроблено піч киплячого шару для термообробки графіту, газову горілку та теплообмінник. Виконані теплові, конструктивні розрахунки всіх апаратів. Розраховано на міцність обичайку теплообмінника, кришку, опору трубну решітку, підібрано та обґрунтовано фланцеве з'єднання. Обґрунтовано внесення замін в технологічну лінію виробництва терморозщепленого графіту, що пов'язано з застосуванням теплообмінника для використання тепла високотемпературних відхідних газів. Розрахунковий економічний ефект від запропонованої модернізації складає 86034грн. на рік. Проведено патентний пошук та встановлено, що конструкція теплообмінника є патентно здатною. Проведено аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів (Т= 1000°С), що можуть виникнути при роботі установки та виконані відповідні розрахунки щодо забезпечення вимог охорони праці. Розроблено та обґрунтовано схему автоматизації керування установки. Розроблено технологію виготовлення кришки та пристрій для її фрезерування. Виконанні креслення принципової схеми установки, схеми автоматичного регулювання, пристрої для фрезерування, теплообмінника печі, газової горілки, корпусу теплообмінника, камери, опори, корпусу печі, шибера, корпуса шибера, лопаті шибера, коліна, фільтра, форсунки газової, корпуса пальника, повітряної камери. За результатами роботи здана до друку стаття в журнал «Экотехнологии и ресурсосбережения».

  Переглянути
 • УСТАНОВКА СИНТЕЗУ АМІАКУ З РОЗРОБКОЮ РЕАКТОРА

  Метою роботи є проектування установки для виробництва аміаку. Запропонована установка дозволить випускати аміак який може використовуватись як складова для азотних добрив або компонент для виробництва азотної кислоти. В проекті розроблено реактор, теплообмінник та котел-утилізатор. Виконано параметричні розрахунки реактора, котла-утилізатора та теплообмінника. Розраховано на міцність корпус реактора, обичайку, кришку, опору, трубну решітку, підібрано та обґрунтовано фланцеве з'єднання. Обґрунтовано модернізацію установки шляхом заміни кованого корпусу реактора на рулонований та заміну каталізатора. Внаслідок цього збільшилась продуктивність установки на 3% при одночасному зменшенні металоємності на 21%. Розрахунковий економічний ефект становить 509 тис. грн. на рік. Проведено патентний пошук та встановлено, що конструкція реактора с патентноздатною. Проведено аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що можуть виникнути при роботі лінії та виконано відповідні розрахунки щодо забезпечення вимог охорони праці. Розроблено та обґрунтовано схему автоматизованого керування лінією. Розроблено технологію виготовлення кришки та пристрій для свердління отворів. Виконано креслення принципової схеми установки, схема автоматичного регулювання, реактор, корпус, насадка, теплообмінник реактора, теплообмінник, корпус, котел-утилізатор.

  Переглянути