Вислогузова Я. М

Сортировать по умолчанию названию
 • КАНОНІЧНІ ГАМІЛЬТОНОВІ РІВНЯННЯ

  Розглянемо випадок відсутності неінтегровних кінематичних в‘язей. Розглянемо питання про отримання канонічних рівнянь руху вільної матеріальної точки маси m в консервативному силовому полі, застосовуючи циліндричну систему координат. Записуючи функцію Лагранжа, визначаючи узагальнені імпульси, функцію Гамільтона, отримаємо систему рівнянь руху досліджуваної точки.

  Переглянути
 • СЕЛЕКТИВНА ОЧИСТКА ТУРБІННОГО МАСТИЛА ТП-22С

  Турбінні мастила набули широкого використання в промисловості і призначені для змащування підшипників та допоміжних механізмів парових турбін, а також в системах ущільнення і регулювання як гідравлічної рідини і ущільнюючого середовища. Мастила Тп-22С рекомендуються для використання в турбінах всіх типів, включаючи газові, парові, і гідроелектричним турбіни, морські турбіни і передавальні механізми. Не містять протизадирних присадок (EP). Можуть застосовуватися в найбільш суворих умовах експлуатації і там, де потрібні мастила з високими протикорозійними і антиокислювальними властивостями. Може використовуватися, як компресорне мастило, коли виробник рекомендує мастила R & O. Мастило Тп-22С виробляється з мінеральних базових мастил, що пройшли подвійне гідроочищення та присадки, що поліпшують антиокислювальні, антикорозійні та деемульгуючі властивості. Мастило випускається двох марок: Марка 1 і Марка 2. Перша відрізняється поліпшеною стабільністю проти окислення. Методи регенерації (очищення) турбінного мастила: фізичні методи, відстоювання, фільтрація, відцентрова очистка, фізико-хімічні методи. Фізико-хімічні методи очищення мастила знайшли широке застосування, до них відносяться коагуляція, адсорбція і селективне розчинення забруднень які містяться в мастилі. Селективна очистка мастил - процес екстракційного вилучення з масляних дистилятів (350 - 500°С) і деасфальтизата гудрону смол і високомолекулярних ароматичних вуглеводнів (рисунок 1). Рафінадний розчин ІІ зверху екстрактора нагрівається і від нього відділяється розчинник (фенол, фурфурол або N-метилпіролідон), що повертається після зневоднення в екстрактор. Очищене масло V з підвищеним індексом в'язкості направляється на депарафінізацію. Екстракт VІ після відгону розчинника - концентрат смол і "важкої ароматики" використовують для приготування бітумів, отримання коксу або як компонент важкого металургійного палива. Метою роботи є модернізація теплообмінника перед блоком відгонки розчинника.

  Переглянути
 • Модернізація установки селективної очистки турбінного мастила з розробкою теплообмінника

  Турбінні мастила набули широкого використання в промисловості і призначені для змащування підшипників та допоміжних механізмів парових турбін, а також в системах ущільнення і регулювання як гідравлічної рідини і ущільнюючого середовища. Отримання високоякісного мастила відбувається за допомогою селективної очистки. Селективна очистка мастил - процес екстракційного вилучення з масляних дистилятів (350 – 500 °С) і деасфальтизата гудрону смол і високомолекулярних ароматичних вуглеводнів. При цьому необхідно нагрівати і охолоджувати велику кількість речовин. Для цього доцільно використовувати кожухотрубний теплообмінник [1]. Недоліком теплообмінників є недостатньо висока ефективність передачі тепла у трубному просторі. В основу корисної моделі поставлена задача, що полягає у підвищенні ефективності тепловіддачі та зменшенні габаритів. Поставлена задача вирішується тим, що теплообмінні труби виконано з перемінним повздовжнім профілем із вставками. Кожухотрубний теплообмінник містить розподільчу камеру з кришкою, з’єднаною з кожухом, теплообмінні труби, з’єднані перегородками з сегментними вирізами, та штуцера для між трубного і трубного простору, згідно з конструкцією, теплообмінник розміщено горизонтально, а теплообмінні труби виконано з перемінним повздовжнім профілем із вставками. Кожухотрубний теплообмінник містить розподільні камери 1, 2 з'єднані з кожухом З, теплообмінні труби з перемінним поздовжнім профілем 4, вставок 10 які кріпляться на стяжках 11, перегородки 5, штуцерів 6, 12 для міжтрубного простору, штуцерів 7, 13 для трубного простору, опори 8 і лінзовий компенсатор 9. Модернізація конструкції теплообмінника виконана з урахуванням сучасних світових тенденцій. Перевагою є підвищення коефіцієнта тепловіддачі і, як наслідок, ефективне зменшення використання виробничої площі.

  Переглянути
 • ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ НА БАЗІ НІТРАТУ АМОНІЮ З ДОМІШКАМИ СУЛЬФАТУ АМОНІЮ, ГУМАТІВ ТА ЛУГУ КАЛІЮ

  Щоб поліпшувати умови вирощування зернових та інших сільськогосподарських культур, в ґрунт вносяться різноманітні добрива. Значну долю складають добрива, що містять штучно зв’язаний азот [1]. Промисловість часто пропонує в якості добрив побічні продукти виробництва, обґрунтовуючи це певною кількістю елементів живлення. Дефіцит мінеральних добрив останніми роками і невисока собівартість таких відходів сприяє їхньому активному використанню у сільськогосподарському виробництві. Інший шлях розв'язання проблеми – імпорт сировини. Найкраще зарекомендували себе комплексні добрива пролонгованої дії, які містять азот, калій, сірку та гумінові добавки. Комплексні добрива містять два і більше поживні елементи. Серед них розрізняють подвійні (наприклад, азотно-фосфорні, азотно-калійні, фосфорно-калійні) і потрійні добрива (наприклад, азотно-фосфорно-калійні) [1]. Нітрат амонію NH4NO3 (аміачна селітра) дуже багате на азот добриво. Але нітрат амонію має істотний недолік – на вологому повітрі він мокріє, а при висиханні утворює тверді куски. Цілком сухий нітрат амонію може вибухати. Тому його застосовують як добриво в суміші з сульфатом амонію. Така суміш на повітрі не мокріє, не злежується і являє собою цінне добриво, особливо під цукрові буряки, картоплю та інші культури. Нітрат калію KNO3 (калійна селітра) являє собою безбарвну кристалічну речовину. На вологому повітрі не мокріє і не злежується. Нітрат калію – дуже цінне мінеральне добриво, в якому міститься два поживних для рослин елементи – азот і калій. Однак за агрохімічними вимогами вміст азоту в азотнокалійових добривах повинен бути більшим, ніж в KNO3. Тому нітрат калію застосовують переважно в суміші з амонійними солями. Сульфат амонію (NH4)2SO4 – одне з найросповсюдженіших азотних добрив, дрібнокристалічна сіль білого, сіруватого чи голубуватого кольору. Містить 21% азоту у аміачній формі та 24% сірки. Добре розчиняється у воді, слабогігроскопічна, добре розсівається, мало злежується. Сульфат амонію – фізіологічно кисле добриво. Краща ефективність виявляється при внесенні на нейтральних та слаболужних ґрунтах. Його добувають у великих кількостях нейтралізацією сульфатної кислоти аміаком. Він значно підвищує врожайність таких культур, як жито, пшениця, картопля, рис. На сьогодні розроблена технологія гранулювання сульфату амонію, що значно підвищило споживчі якості [2]. Гумати – солі гумінових кислот, які вилучають з торфу та бурого гумусового вугілля слабкими водними розчинами лугів. Гумати використовують в сільському господарстві як стимулятори росту. Задачею є створення комплексних добрив на базі перерахованих вище компонентів. Мінеральні добрива відомі, головним чином, у твердому стані в порошкоподібному або гранульованому вигляді (у вигляді невеличких гранул). Перевагу мають гранульовані добрива, оскільки вони менше злежуються і їх набагато легше вносити в грунт традиційною технікою [1].

  Переглянути
 • ПОРІВНЯЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАГРІВУ ОДИНИЧНОЇ ГРАНУЛИ НІТРАТУ АМОНІЮ З ОРГАНІЧНИМИ ДОМІШКАМИ

  Нітрат амонію (NH4NO3) містить до 34% азоту. Для сільського господарства аміачна селітра випускається у вигляді гранул сферичної форми. Серед усіх добрив вона займає перше місце по використанню в сільському господарстві, яке становить 55-60 % ринку мінеральних добрив [1]. Метою роботи є визначення впливу технологічних параметрів на процес нагріву, зокрема визначення впливу енергії гранули та зовнішнього середовища на процес нагріву гранули. Гранула має температуру порядку 90 С, а зовнішнє середовище – +130 С. Необхідно визначити співвідношення кількості енергії, що поступає за рахунок внутрішнього і зовнішнього джерел. Тому треба визначити задачу з впливом лише внутрішнього джерела та сукупно внутрішнього і зовнішнього джерел. 1) Нагрів гранули за рахунок внутрішньої енергії та енергії середовища:Запропоновані моделі дають можливість визначити вплив кількості енергії внутрішнього і зовнішнього джерел на нагрів гранули.

  Переглянути