Гаврілов Є. Е

Сортировать по умолчанию названию
 • ПРО ГЛОБАЛЬНУ ЕНЕРГЕТИЧНУ НЕБЕЗПЕКУ

  Чомусь сьогодні дуже мало уваги приділяється проблемі, яка пов’язана з непомірним використанням корисних копалин з метою отримання електричної енергії та палива для транспортних засобів. Вугілля, нафта та природній газ видобуваються у жахливих обсягах та результатами їх використання є лише негативні фактори на людину та навколишнє середовище. Відбувається забруднення атмосфери речовинами згоряння органічного палива, які призводять до підвищення ризику розвитку онкологічних та інших не менш жахливих захворювань. Підвищується вміст вуглекислого та інших парникових газів у атмосфері, що не миттєво, але призводить до змінення кліматичних умов. Якщо подивитись на інформацію з температурних рекордів будь-якого синоптичного сайту, легко побачити, що рекорди з максимумів температур побиті саме за останні років двадцять. Д. І. Мендєлєєв вже у 1876 році, майже 150 років тому, коли нафту використовували лише для освітлення у вигляді керосину висловився надзвичайно вірно: «Сжигать нефть все равно что топить печку ассигнациями». Природа мільйонами років створювала поклади цих безцінних родовищ органічних матеріалів, а людина усього за 300 років активного розвитку технічної цивілізації зведе нанівець ці титанічні зусилля. 200 років вже позаду, залишилось 100 років активного використання нафтових родовищ, а вугілля закінчиться ще раніше. А що далі? У людства є два шляхи. Перший – коли закінчиться електрика і усе благополуччя із ним пов’язане, повернутись у печери. Але це буде важке повернення у «минуле», тому що переживуть його одиниці. Зупиниться транспорт та підприємства, загинуть великі міста. З 6 (ні мабуть більше) мільярдів залишаться 10?...50? мільйонів людей, які будуть змушені важко працювати, щоб забезпечити себе шматком хліба… Є й інший шлях. Залишилось 100 років за які можна багато зробити. Може у природі усе точно продумано та розраховано?! Й саме цього століття вистачить щоб знайти нові невичерпні джерела енергії. Пол Маккреді (Paul MacCready), американський конструктор, який створив перші у світі літальні апарати на м’язовій та сонячної тязі, прекрасно розуміє до чого призведе нераціональне використання покладів нафти та вугілля: «Ваші онуки просто не повірять, що ви спалювали галон бензину лише для того, щоб купити пачку цигарок!». Саме тому він прикладав максимум зусиль для розробки пристроїв, що використовують альтернативні джерела енергії (http://oralhistories.library.caltech.edu/128/1/OH_MacCready.pdf). Для нас – теперішніх та майбутніх науковців це надзвичайно важливий приклад. Усе людство повинно направити зусилля на розробку та впровадження нетрадиційних методів отримання енергії. Багато користі від вітряної, сонячної, припливної енергій не варто чекати. Найбільш перспективним напрямом розвитку енергетики майбутнього слід вважати термоядерний синтез. Нажаль Україна зараз знаходиться у стані спостерігача за дослідженнями та успіхами на шляху до чергового тріумфу людства. Нам залишається із захопленням дивитись за новими кроками, створенням надпотужних лазерних систем, будівництвом величних енергетичних комплексів та дивуватись новими досягненнями.

  Переглянути
 • СТІЙКІСТЬ СТАЛЕЙ Х12М І У9 В УМОВАХ АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ І СУХОГО ТЕРТЯ КОВЗАННЯ

  Для збільшення стійкості виробів в умовах абразивного зносу найчастіше використовують карбідні покриття, зносостійкість яких в основному визначається їх твердістю. Нами досліджувалась зносостійкість покриттів з карбідів титану і ванадію на сталях Х12М та У9. Представлені в роботі дані показали, що зносостійкість сталей, зміцнених покриттями, підвищилася і в свою чергу залежить від складу сталі і виду покриття. При зіставленні результатів дослідження мікротвердості і зносостійкості покриттів слідує, що їх стійкість вище, чим вище його мікротвердість. Одним з етапів роботи було визначення ефективності зміцнення сплавів покриттями при роботі в умовах сухого тертя ковзання. Результати досліджень впливу питомого тиску на поверхні контакту на зношування показали, що характер зносу залежить від питомого тиску. Збільшення навантаження значно впливає на зношування сплавів в процесі сталого зносу, причому при питомому тиску 1,5 Мпа і більш спостерігається різке збільшення вагового показника зносу сплавів без покриття. На підставі дослідження поверхні зразків, що пройшли випробування в умовах сухого тертя ковзання слідує, що головною причиною зносу є крихке руйнування покриття. Велику увагу заслуговує факт полірування і вигладжування поверхні тертя сплаву, зміцненого дрібнозернистими продуктами зносу, причому подрібнення їх пов'язано з утворенням щільної сітки тріщин. В роботі показано, що карбідні покриття відрізняються міцними атомними зв'язками і мають малу величину зносу.

  Переглянути
 • ВПЛИВ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД СТАЛЕЙ

  Для досліджень використовувалися зразки сталей Х12Ф1. Хіміко- термічна обробка полягала в утворенні на поверхні сталі покриттів на основі карбідів титану та ванадію. Рентгеноструктурний аналіз зміцнених зразків проводили на дифрактометрі ДРОН-3,0 в монохроматичному мідному випромінюванні при кутовій швидкості ỉ/хв. Було проведено розрахунок співвідношення кількостей фаз (в%) в поверхневій зоні зразка. Так як на рентгенограмах було виявлено чітке розділення ліній на дуплет L1-L2, що вказує на співвісність структури, розрахунки виконували за середньою довжиною хвилі випромінювання міді, рівній 1,54178 Å. Встановлено, що в процесі поверхневого легування відбувається значна активація поверхні і утворюється енергонасичений шар з безліччю вакансій і дислокацій. Що стосується дислокацій, то в легованому шарі вони рівномірно розподілені, густина яких становить , що свідчить про відсутність структурних умов формування концентраторів внутрішніх напружень (τвн ~ 150-350МПа). Це характеризує структурний стан поверхні як оптимальне і підтверджується практичною відсутністю тріщин. Це створює сприятливі умови для прямої і зворотньої дифузії. У процесі зміцнення поверхні сталі Х12Ф1 карбідами (Ti, V) спостерігається звичайна дифузія Ti і V з утворенням їх карбідів, що мають текстуровану кристалічну решітку. При цьому відомо, що між ступенем досконалості аксиальної кристалографічної текстури і робочими властивостями поверхонь існує позитивна кореляція.

  Переглянути