Гомельський В. В

Сортировать по умолчанию названию
  • СЕКЦІЯ КАТАЛІТИЧНОГО КРЕКІНГА ТА РЕКТИФІКАЦІЇ УСТАНОВКИ Г-43-107

    Технологічна схема секції крекінга і ректифікації установки Г-43-107 представлена на рисунку 1. Гідроочищення сировини після попереднього нагріву в теплообмінниках і печі змішуються з рециркулятом, водяною парою і вводиться у вузол зміщення 1 прямоточного ліфт-реактора 2. Контактуючи з гарячим регенерованим цеолітвмістким каталізатором, сировина випаровується, піддається крекінгу у прямоточному ліфт-реакторі і далі поступає в зону киплячого шару 3, назначеного для формування якості продуктів. Газокаталізована суміш подається у відстійну зону реактора 4, де основна маса каталізатора відділяється від нафтових парів. Останнє з невеликою долею захопленого потоком каталізатора проходять двоступінчасті внутрішні циклони та, від’єднавшись від каталізаторного пилу, поступають в ректифікаційну колону 10 на розділення. Закоксований каталізатор з відстійної зони реактора і спускних стояків циклона проходить десорбер 5 і по верхньому нахиленому каталізаторопроводу поступає в зону киплячого слою регенератора 6, де відбувається спалювання коксу у режимі практично повного окислення окису вуглеводня у диоксиді. Регенеративний каталізатор по нижньому нахиленому каталізаторопроводу стікає у вузол змішування прямоточного ліфт-реактора. Повітря на регенерацію нагнітається воздуходувкою. При необхідності повітря може нагріватися в топці під тиском 9. Димові гази регенерації проходять відстійну зону регенератора 7 і через двоступінчасті внутрішні циклони направляються на утилізацію теплоти. Ректифікаційна колона 10 розділяє каталізатор на необхідні цільові та проміжні продукти. В колоні для регулювання температури та відводу залишкової теплоти передбачено циркуляційне орошення. В нижній частині пара і нафтопродукти відмиваються від залишкового каталітичного пилу і відбувається часткова конденсація фракції, що кипить вище 420 С. Важкі фракції каталізатора разом з каталізованим пилом, що відстоявся, подається на змішування із сировиною і через розпилювальні форсунки нагору десорбера. У верхній частині відстійної зони колони відбирається фракція вище 420 С, що виводиться з установки після надходження. Боковими потоками через випарні колони 11 та 12 виводяться фракції 195-170 С і 270-420 С. Згори колони виводиться суміш парів, жирного газу, бензину та води, що проходить конденсатори-холодильники 13, водяний холодильник 14 і поступає в газосепаратор 15. Там вона розділяється на жирний газ, бензин и водний конденсат. Жирний газ через акумулятор 16 подається на вихід компресорів жирного газу 17 і після компримування та охолодження направляється в секцію 3. Нестабільний бензин із газосепаратора 15 також подається в секцію 3. Водний конденсат після очистки від сіркових і азотних з’єднань виводиться з установки.

    Переглянути