Демчук Д. Ю

Сортировать по умолчанию названию
 • КУЛАЧКОВА ЗЧІПНА МУФТА

  Муфта складається з двох напівмуфт. Одна з напівмуфт може вільно обертатися на валу, інша переміщатися на шліцах або шпонках для можливості включення передачі крутного моменту. Переваги: малі габарити, простота конструкції, низька вартість, малі осьові переміщення при перемиканнях, менші зусилля включення, ніж у рухливих блоків коліс, повна відсутність відносного переміщення напівмуфт, що виключає коливання передавальних чисел і тому дає можливість застосовувати ці муфти в ланцюгах подач різних верстатів. Недоліки: обмеження можливості включення при великих швидкостях. Зазвичай різниця колових швидкостей кулачків напівмуфт повинна бути не більше 0,7-0,8 м/с.

  Переглянути
 • ОБГРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СУШАРКИ З ПЕРІОДИЧНОЮ РЕЦИРКУЛЯЦІЄЮ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ПОВІТРЯ

  Сушіння інфрачервоним (ІЧ) випромінюванням сільськогосподарської продукції є одним зі способів, які забезпечують довготривале зберігання продуктів харчування. Перевагами ІЧ - сушіння можна вважати забезпечення збереження якості вихідної продукції, можливість регулювання процесу, конструктивна і технологічна економічність, екологічна чистота. Наявність таких особливостей обумовлено реалізованим в ІЧ-сушарці принципом розділення способу передачі продукту сушіння енергії, необхідної для реалізації процессу сушіння. Якщо в конвективному способі сушіння транспортування енергії і вологи здійснюється одним носієм – повітрям, то при інфрачервоному сушінні енергія передається випромінюванням, а волога виноситься повітрям. Це дозволяє здіснити процес сушіння при значеннях температури, які не перевищують температуру розпаду біологічно активних компонентів вихідного продукту сушіння. Використання в якості джерел енергії інфрачервоних випромінювачів забезпечує високий ступінь керування процесом сушіння, як просторовий (керування розподіленням потоків енергії всередині об’єму), так і тимчасовий (динамічне керування енергетичним навантаженням в процесі сушіння). Низькі температури в робочих об’ємах дозволяють суттєво спростити конструктивні рішення ІЧ сушильних пристроїв, так як вони не потребують герметизації об’єму та його теплоізоляції. Енергія випромінення використовується переважно на забезпечення процесу випаровування вологи з продукту, завдяки чому повітря в робочому об’ємі сушильного пристрою нагрівається несуттєво. Для проведення процесу сушіння використовуються інфрачервоні елементи індуктор – індіго, та джерела випромінювання, оснащенні профільованими відзеркалювачами які зображені на рисунок 1. При використанні інфрачервоних випромінювачів та технології інфрачервоного сушіння ми отримуємо ряд переваг перед традиційним конвективним сушінням: - температура продукту під час сушіння знаходиться в межах, які забезпечують збереження цінних біологічно активних компонентів; - швидкість сушіння вище на 34 – 44%; - енергетичні витрати менші на 20 – 25%; - реалізуються режими імпульсного сушіння.

  Переглянути
 • СИСТЕМА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ В ПРОЦЕСІ ІНФРАЧЕРВОНОГО СУШІННЯ ТЕРМОЛАБІЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

  На сьогоднішній день при проведенні досліджень намагаються використовувати технічні засоби з метою звільнення людини від участі в процесах отримання, перетворення, передачі та використання інформації або суттєвого зменшення ступіні цієї участі чи трудоємності виконуємих операцій. Для проведення дослідів був побудований стенд, а для зменшення впливу людини на технологічний процес була створена віртуальна платформа для збору та обробки даних, що суттєво зменшила появу похибок та збільшила точність результату. При дослідженні кінетики інфрачервоного сушіння постає необхідність контролювати такі параметри: - температура в середині сушильної камери (термопара типу ХК); - температура в середині матеріалу (термопара типу ХК); - відносна вологість середовища (волога та суха термопари типу ХК); - маса матеріалу (ваги аналогові). Принципова схема збору параметрів показана на рисунку 1.Після отримання аналогових сигналів, останні необхідно за допомогою аналого-цифрового перетворювача перетворити на цифрові для подальшої обробки. Останнім етапом збору даних є їх перетворення в числове значення, яке виводиться та зберігається у вигляді графіків (рисунок 2,3,4).

  Переглянути
 • ПРОЦЕС ТЕПЛОМАСООБМІНУ НА СТАДІІ ПРОГРІВУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

  Процес сушіння (зневоднення) полягає у видаленні вологи з продуктів, таким чином перешкоджаючи розвитку мікроорганізмів і бактерій, руйнуючих продукти. Видалення вологи з продуктів найпростіший, найдешевший і найцінніший метод збереження продуктів, тому тема дослідження актуальна. Для дослідження процесу тепломасообміну на стадіі прогріву була підібрана фізична модель процесу.Для проведення дослідів був побудований стенд, а для зменшення впливу людини на технологічний процес була створена віртуальна платформа для збору та обробки даних [2], що суттєво зменшила появу похибок та збільшила точність результату. За результатами дослідів була досліджена кінетика процесу сушіння.Аналіз отриманих кінетичних кривих сушіння і швидкості сушіння показує, що зі збільшенням висоти шару матеріалу та відстані від поверхні матеріалу до випромінювача, швидкість сушіння з

  Переглянути