КОВАЛЕНКО К. Г

Сортировать по умолчанию названию
 • ГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГОСТУ 1759-70

  ГОСТ 1759-70 представлений за допомогою комп’ютерної графіки(AutoCad). ГОСТ 1759-70 застосовується у багатьох галузях проектування, тому виникає необхідність у легкому та швидкому доступі до технічних вимог. Графік – креслення, що застосовують для наочного вираження кількісної залежності різних процесів. Таблиця - це набір з стовбців, які відділені один від одного та мають самостійні заголовки. Тобто, таблиця є способом передачі змісту, що полягає в організації структури даних, в якій окремі елементи розміщені у комірках, завдяки чому можна упорядковувати інформацію, для полегшеного пошуку в документі. Останнім часом спостерігається перехід до більш мобільних та комунікабельних джерел інформації, яким через свою застарілість не являється ГОСТ 1759-70 у табличній формі(виконаний не в форматі таблиць Excel). ―Технічні вимоги на болти, гвинти, шпильки і гайки‖ за ГОСТом 1759-70 у вигляді таблиці нажаль, не в змозі забезпечити швидкого пошуку необхідної інформації. Дана таблиця не зовсім відповідає вимогам сучасної технічної мови стандартів, вона є громіздкою у використанні. Незручність полягає у нераціональному розгалуженні таблиці на дві окремі частини, іноді повторному розташуванні марок сталі, посилань та виносок. Загалом дана таблиця є об’ємною за рахунок великої кількості строк і стовбців, які візуально не складають вигляду сітки. Така будова ускладнює пошук. Представлений графік зручний у використанні, оскільки охвачує поле зору крайніх величин. Вміщує 12 класів міцності болтів, 8 класів міцності гайок. Графік демонструє інтенсивність відмінності механічних властивостей болтів, а не гайок. Кількість використаних матеріалів відразу ж можна оглянути у верхніх і нижніх строчках. Трактування ГОСТу, виконано візуальними можливостями комп’ютерної графіки. Було розроблено і представлено зручну альтернативу у вигляді графічної залежності класу міцності від твердості матеріалу(основного параметра визначення) - «Графік технічних вимог на різьбове кріплення ГОСТ 1759-70». Представлений графік має відношення до устарівшого ГОСТу 1759-70 і може бути уточнений для останнього ГОСТ 1759.0-87. Графіки дають змогу швидко та доступно обрати необхідні технічні вимоги.

  Переглянути
 • КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК У СХЕМІ ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ

  Аміак ( ) - це безбарвний газ з неприємним задушливим характерним запахом. Наявність його в повітрі відчувається вже при об'ємній концентрації 0,0005%. Температура кипіння аміаку при атмосферному тиску - 33,4°С, займання 651°С. Добре розчиняється у воді, спирті і ряду інших органічних розчинників. Аміак належить найважливіших продуктів хімічної промисловості, щорічне його світове виробництво досягає 150 млн. тон. З аміаку отримують різні солі амонію, уротропін. Також аміак випускають в рідкому вигляді або у вигляді водного розчину - аміачної води, яка зазвичай містить 25% . У медицині застосовують 10-ти % розчин аміаку (нашатирний спирт). Аміак використовується для отримання синтетичних волокон, наприклад, нейлону і капрону. У дипломній роботі на підставі проведеного аналізу технологічних схем обрана схема синтезу аміаку потужністю 1360 т/доб на вітчизняному устаткуванні. Промисловий спосіб отримання аміаку ґрунтується на прямій взаємодії водню і азоту : процес Габера: 3 + 91,84 кДж Частина технологічної схеми синтезу аміаку приведена на рисунку 1. Свіжа азотоводнева суміш після очищення метануванням стискається у компресорі до тиску 32 МПа і після охолодження в повітряному холодильнику (на схемі не показаний) поступає в нижню частину конденсаційної колони для очищення від залишкових домішок , О і слідів масла. Отримана суміш проходить по трубках теплообмінника конденсаційної колони і спрямовується в міжтрубний простір виносного теплообмінника 4, де нагрівається до 185 – 195 °С. Після чого циркуляційний газ поступає в колону синтезу 2. Потім газ відводиться до внутрішнього теплообмінника колони синтезу, де він нагрівається до температури початку реакції 400-440°С і послідовно проходить чотири шари каталізатора, внаслідок чого концентрація аміаку в газі підвищується до 15%. Охолодження газової суміші до 130°С здійснюється в підігрівачі 3, в трубному просторі виносного теплообмінника 4 до 65°С, а потім в апаратах повітряного охолодження 7 до 40°С, при цьому частина аміаку конденсується. Процес продовжується у другій половині схеми і закінчується тим, що аміак з продувальних газів виділяється при температурі 25 - 30°С в конденсаційній колоні і випарнику. В схемі використано кожухотрубний теплообмінник. Принцип роботи полягає у тому, що дві течії розділені стінкою внутрішніх труб обмінюються між собою тепловою енергією без взаємного змішування робочих середовищ. Перебіг газу в міжтрубному просторі контролюється напрямними перегородками для створення оптимального поперечного потоку. Метою дипломного проекту є модернізація кожухотрубного теплообмінника, яка має збільшити продуктивність обладнання і підвищити якість проміжного продукту. В проекті будуть здійснені розрахунки, що підтвердять працездатність та надійність конструкції, а також буде здійснена перевірка патентної чистоти обраного апарату.

  Переглянути
 • КОНДЕНСАТОР У СХЕМІ ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ

  Аміак − безбарвний газ з різким запахом, температура плавлення 80°С, температура кипіння 36°С, добре розчиняється у воді, спирті і ряду інших органічних розчинників. Синтезують з азоту і водню. У природі утворюється при розкладанні азотовмісних органічних сполук. За обсягами виробництва аміак займає одне з перших місць; щорічно у всьому світі отримують близько 100 мільйонів тон цього з'єднання. Аміак випускають в рідкому вигляді або у вигляді водного розчину. У великій кількості аміак використовують для синтезу азотної кислоти (добрива). Його застосовують також як дешевий холодильний агент в промислових холодильних установках. У нафтохімічній промисловості аміак використовують для нейтралізації кислотних відходів. Основним способом одержання аміаку є його каталітичний синтез. У дипломній роботі на підставі проведеного аналізу технологічних схем обрана схема синтезу аміаку потужністю 1360 т/доб на вітчизняному устаткуванні. Промисловий спосіб отримання аміаку ґрунтується на прямій взаємодії водню і азоту. Свіжа азотоводнева суміш після очищення метануванням стискається у компресорі до тиску 32 МПа і після охолодження в повітряному холодильнику(на схемі не показаний) поступає в нижню частину конденсаційної колони 8 для очищення від залишкових домішок вуглекислого газу, води і слідів масла. Отримана суміш проходить по трубках теплообмінника конденсаційної колони і спрямовується в міжтрубний простір виносного теплообмінника 4, де нагрівається до 185 - 195°С. Після чого циркуляційний газ поступає в колону синтезу 2. Потім газ відводиться до внутрішнього теплообмінника колони синтезу, де він нагрівається до температури початку реакції 400-440°С і послідовно проходить чотири шари каталізатора, внаслідок чого концентрація аміаку в газі підвищується до 15%. Охолодження газової суміші до 130°С здійснюється в підігрівачі 3, в трубному просторі виносного теплообмінника 4 до 65°С, а потім в апаратах повітряного охолодження 7 до 40°С, при цьому частина аміаку конденсується. Рідкий аміак, що сконденсувався при охолодженні, відділяється в сепараторі 6, а потім суміш, що містить 10-12% NH3, йде на циркуляційне колесо компресора 5 азотоводневої суміші, де стискається до 32 МПа. Процес продовжується у другій половині схеми і закінчується тим, що аміак з продувальних газів виділяється при температурі 25 - 30°С в конденсаційній колоні 9 і випарнику 10. В схемі обрано конденсатор з протитечією. Принцип роботи полягає у тому, що газ подається по трубі з низу до верху, а конденсат під дією сили гравітації стікає вниз. Завданням на дипломне проектування є модернізація конденсатора, яка має підвищити якість проміжного продукту та збільшити продуктивність обладнання, що підтверджується розрахунками, також буде проведена перевірка патентної чистоти обраного апарату (конденсатора).

  Переглянути
 • МАГНІТНИЙ ФІЛЬТР У СХЕМІ ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ

  Аміак посідає одне з перших місць у сучасному виробництві промислово важливих речовин. Основним способом одержання аміаку є його каталітичний синтез. Швидкість реакції синтезу аміаку залежить від тиску, температури і складу реакційної суміші [1]. Тобто, реакція синтезу аміаку відбувається в присутності каталізаторів СА-1 або СА-2, основою яких є Fe. Внаслідок використання такого каталізатору виникає необхідність очищувати синтезований аміак від залишків каталізаторного пилу. В технологічній схемі виробництва аміаку продуктивністю 1360 т/добу елементом очищення виділеного аміаку є магнітний фільтр. Метою роботи є модернізація існуючого магнітного фільтра шляхом зміни конструкції та використання нових конструкційних матеріалів, а саме – заміни чохлів магнітної насадки [2] на покриття магнітів нітридом титану, що забезпечує їх корозійну стійкість, збільшує значення індуктивності магнітного поля та підвищує зносостійкість. На рисунку 1 зображено ескіз елемента конструкції магнітного фільтра. Ескіз елемента конструкції магнітного фільтра, що зображений на рисунку 1, складається з корпуса камери очищення 1, стрижня 2, який виконано з немагнітного матеріалу, на який закріплено магнітні насадки 3, та очищувальної керамічної пластини 4, яка рухаючись вздовж магнітної насадки очищує її від феромагнітних домішок, які в процесі фільтрування під дією магнітного поля налипають на неї. Застосування нітриду титану, як покриття обумовлено тим, що цей матеріал володіє такими властивостями, як висока електропровідність, корозійна стійкість, плівка нітриду титана стійка до дії водню та аміаку. Фільтр працює таким чином: рідкий аміак рівномірно заповнює простір камери очищення знизу до верху, де феромагнітні частинки (найчастіше це частинки залізного каталізатора), що знаходяться в рідкому аміаку, під дією магнітного поля, яке утворюються за допомогою системи магнітних насадок 3, намагнічуються і осаджуються на поверхні цих насадок. Після чого відбувається виведення рідкого аміаку з простору камери очищення і тоді настає стадія регенерації фільтра - магнітний фільтр відмикають від системи постачання і живлення аміаку, тоді пластина 4 опускається з верхнього положення у нижнє, тим самим знімає шар феромагнітних домішок, які знаходяться на поверхні магнітних насадок, домішки зсипаються у спеціально призначений для цього бункер (на креслені не показаний), по закінченню стадії очищення насадок пластина повертається у попереднє положення. Наступною стадією процесу фільтрування у випадку очищення аміаку є пасивування феромагнітних частинок. Таким чином, може відбуватися цикл магнітного очищення. Висновок: запропонована конструкція магнітного фільтру забезпечує збільшення ефективності магнітного поля та відповідно підвищення продуктивності очищення, спрощує конструкцію апарату під тиском. На основі отриманих висновків було подано заявку на корисну модель та виконуються роботи з ескізного проектування нової конструкції магнітного фільтра.

  Переглянути
 • ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ ТЕРМОПЛАСТІВ У ЧЕРВ’ЯЧНОМУ ЕКСТРУДЕРІ

  Здійснено чисельне моделювання змішування в черв’ячному каналі екструдера та динамічного змішувача бар’єрного типу. Наведено результати моделювання, що дозволяють дослідити динаміку зміни темпера-тур під час течії полімерів у змішувальних елементах та вибирати оптимальні параметри змішувальних елементів та/чи технологічні режими змішування.

  Mixing processes are important in the processing of polymeric materials, because the quality of mixing directly determines the quality of the product [1]. For science-based structural design of extrusion mixing equipment is im-portant to know the basic patterns of mixing processes that occur in its various structural zones.
  In many cases, the quality of mixing is estimated by the following integral indicators, as the accumulated defor-mation, time, shear stress, etc. [1-4]. Usually these indicators do not always allow for a full understanding of the mixing process. Unresolved part of the scientific problem forecast performance polymer mixing equipment is inves-tigating the complexity of quantifying [3]. For straight mixing quality criterion accept concentration dispersed ma-terial in the dispersion environment [4]. If input component compositions with different temperatures such criteria may be uniformity of temperature field. Research data are devoted to the numerical modeling of the mixing process by finite element method [5, 6], based on a mathematical model [4].
  The purpose of research is to study the dynamics of the mixing process of polymer composites in screw extruder with a dynamic mixer barrier type.
  The process of mixing considered in the zone and in the batching screw dynamic mixing barrier type for three dis-persed variants introducing material into the dispersion environment. The criteria of efficiency of mixing polymers made the change the concentration of dispersed material in the dispersion medium and changes temperature uni-formity of the mixture.
  The numerical study of mixing two polymers with different versions of the introduction dispersed material in the dispersion environment. Simulation results show that the introduction of dispersed material in the dispersion envi-ronment at the core of a rotating screw is almost twice as fast, than when it is introduction at fixed external cylin-der. To further improve the effectiveness of confusing extruder is advisable to use mixers barrier type. Using as criteria the mixing changes the distribution of concentration and temperature differences mixture showed the effec-tiveness of assessment processes of mixing of polymer composites in educational version Ansys Academic Teaching.

  Переглянути
 • ОСОБЛИВОСТІ ТЕЧІЇ В’ЯЗКОПРУЖНОЇ РІДИНИ В ДИCКОВОМУ ЗАЗОРІ ЕКСТРУДЕРА

  Досліджено течію в’язкоеластичної рідини у вісесиметричному каналі дискового екструдера. Розраховано технологічні параметри екструзії в’язкопружних рідин із високим числом Вайсенберга.

  Disk-shaped gap extruders have higher plasticizing and homogenizing power than screw extruders, but the forming pressure which they develop is lower. Therefore, they are mainly used as mixers or granulators for loading the prep-aration material into the screw extruder. The operation principle of disk-shaped extruder based on the use of emerg-ing into a viscoelastic material the stress normal to the shear rate.
  This article conducted numerous experiments which allow us to estimate qualitatively and quantitatively the Weissenberg effect that occurs when the flow of polymer melts is viscoelastic. The viscoelastic fluid flow in axisymmetrical channel disk-shaped extruder is research. Numerical experiments have allowed calculating the ex-trusion technological parameters of viscoelastic liquid at a high Weissenberg number more accurately.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО–МЕХАНІЧНИХ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВТОРИННОГО ПЕТФ

  Досліджені фізико-механічні і теплофізичні властивості ПЕТФ (поліетилентерефталату) вторинної переробки. Використана теорія багатофакторного експерименту для отримання математичних моделей-взаємозалежностей фізико-механічних і теплофізичних властивостей. Порівняльним аналізом із первинним ПЕТФ вибрані найбільш раціональні композиції вторинного ПЕТФ і надані практичні рекомендації з їхнього використання для виробництва різних деталей технічного призначення, чим доведеноа економічну доцільність процесу рециклінгу.

  Переглянути
 • Змішування розплавів термопластів у коаксіальному зазорі

  Досліджено залежність ефективності змішування полімерів у коаксіальному зазорі від співвідношення в’язкості дисперсійного середовища й диспергованого матеріалу для двох варіантів обертового руху циліндрів.

  Переглянути
 • СУШІННЯ ПЕТ-ГРАНУЛЯТУ

  Досліджено вплив діаметра гранул, температури та тривалості сушіння на динаміку зміни вологовмісту ПЕТ-грануляту. Запропоновано регресійну модель сушіння у вигляді степеневої функції.


  Polyethyleneterephtalate (PET) is one of the most mass polymeric materials which are used for domestic and technical aims. Sixty year history of development of production of polymeric materials on the basis of PET includes development of both methods of processing of fusions polymer directly after a synthesis and through the stage of receipt of granulate. Presently anymore 80 % wares on the basis of this polymer make granulation with the use of the stage.

  Apparatus registration of drying of granulate is on enterprises which produce different wares on the basis of PAT, very various, but it is mainly realized in the vehicles of continuous action. Thus there is structural alteration of polymer which accompanies the deep (to 0,005 %) moving away of moisture from it that predetermines stability of further technological process. In this connection systematic studies of aspects of continuous drying of granulate of different size and development on this basis of corresponding recommendations are actual tasks.

  In this article results of experimental researches of drying PET-granulate are considered. The influence of pellet diameter, temperature and time of drying are researched. Mathematical model is indicated adequate to the process of drying.


  Переглянути
 • ГІДРАВЛІЧНА СЕПАРАЦІЯ ПОЛІМЕРНИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

  Розглянуто проблему гідросепарації вторинних полімерів. Розроблено математичну модель процесу, проаналізовано умови занурення полімерів у воду та їх відокремлення від інших твердих побутових відходів.


  Hydraulic separation is a way of separating solid waste (MSW) into components with water. The technology is cheaper than incineration, with relatively rapid deployment. With the technology of hydro solid waste can be recycled up to 85 % of unsorted waste, which then will be used to rework both recyclables and organic waste – production of biogas and electricity.

  For hydraulic sorting of solid waste using water, which is a natural odor neutralizer. Originally unsorted waste coming into the emergency department, equipped with exhaust fans. They were then passed through a stream of water where organic and inorganic components are separated by gravity regulate water flow.

  The purpose of this paper is the problem of sorting waste by hydro polymer material in which plastics are sorted from the total weight of waste by adding air to the water, which changes its density, resulting in getting water-air mixture in which the polymers are not emerges the surface, and begin to settle, as their bulk density greater than the density of the resulting mixture.

  Ten years ago, the term hydraulic separation was very new to the vocabulary used in the North American hydronics market. Back then the contemporary topic being discussed and applied was primary/secondary piping. The idea being that several loads, each served by its own secondary circuit and associated circulator, could be connected to a common primary loop, with its own circulator. The «magic» of closely-spaced tees is what prevented the flow rate in any of these circuits from interfering with the flow rate in the others.

  In essence, that is what hydraulic separation is: the ability of two or more circulators within the same piping system to simultaneously operate without interfering with each other.


  Переглянути