Кравець Н. В.

Сортировать по умолчанию названию
  • ВИБІР ТИПУ НАКАТУ ДЛЯ НАМОТУВАННЯ КАРТОННОГО ПОЛОТНА

    Намотування картону в рулони здійснюється на накаті, який встановлюється в кінці картоноробної машини. Основні вимоги для накату полягають в забезпеченні рівномірної щільності намотування та легкості заправки полотна при його намотуванні в рулон. Це забезпечує сприятливі умови процесу для транспортування, зберігання, обробки та переробки рулонів картонного полотна [1]. За принципом намотування розрізняють два типи механізмів накатів: осьовий і периферичний (Рисунок 1). Осьові накати встановлюються лише на машинах зі швидкістю до 150 м/хв, якщо на них розрізають картон на два рулона або більше. При намотуванні полотна встановлюють два механізма намотки і два тамбурних валика. У периферичних накатах рулон картону, що намотується, притискається до циліндра накату, що обертається з постійною коловою швидкістю. Периферичний накат дозволяє здійснювати пневматичну заправку картону при високих швидкостях машини. Накат повинен забезпечувати рівномірну щільність намотування, адже погано намотаний рулон картону при зберіганні легко деформується, втрачає циліндричну форму і витки в ньому зміщуються один відносно іншого вздовж осі. При розмотуванні такий рулон обертається нерівномірно. Тому натяг картону непостійний, що призводить до збільшення обривів полотна [2]. На сучасних картоноробних машинах найчастіше застосовують периферичні накати барабанного типу. Основною їх частиною є чавунний барабан діаметром 1200 мм, який обертається від приводу картоноробної машини. Колова швидкість барабана дорівнює швидкості виготовлення картонного полотна. Намотування рулону здійснюється на тамбурний валик, який спеціальним пристроєм притискається до барабану, забезпечуючи рівномірне і щільне намотування картону [3]. Отже, найбільш сучасним накатом для намотування картонного полотна в рулони є периферичний накат барабанного типу.

    Переглянути
  • КОНСТРУКЦІЯ НАКАТУ КАРТОНОРОБНОЇ МАШИНИ

    Накат – пристрій картоноробної машини, що здійснює намотування картону в рулони. Основними вимогами до накатів є забезпечення рівномірної щільності намотування полотна в рулон та його охолодження. Від його роботи залежить подальша якість картонної продукції:зберігання, транспортування та наступна обробка. З метою покращення якості відомі конструкції накатів потребують удосконалення [1]. При виробництві картонного полотна використовують периферичний накат тому, що можна досягнути високу швидкість намотування. Також периферичний накат дозволяє здійснити канатикову заправку картону на великій швидкості машини та охолодження до заданих параметрів для необхідного досягнення заданої якості картону [2]. В периферичному накаті намотуваний рулон картону притискається до циліндра накату, що обертається з постійною кутовою швидкістю. Рулон картону обертається під дією колового зусилля між поверхнями рулону і циліндра накату (Рис. 1). По мірі збільшення діаметра рулону, що намотується, число обертів безперервно зменшується, а швидкість намотування залишається постійною. Рулони картону на периферичному накаті утворюються з щільним і рівномірним намотуванням при значно меншому натяжінні полотна, ніж на осьовому накаті, внаслідок чого відсутність обриву полотна при його намотуванні, а також при наступній його обробці значно зменшується [3]. Аналіз конструкцій периферичних накатів в Україні та в за кордоном показав, що вдосконалення конструкцій периферичних накатів полягають у спрощенні самої конструкції, підвищенні надійності роботи накату, зниженні кількості браку отриманого картону та покращенні якісних показників картону. Тому саме ці ознаки закладені в основу модернізації периферичного накату.

    Переглянути