ЛУГОВСЬКИЙ О. Ф

Сортировать по умолчанию названию
  • Фізична модель ультразвукового кавітаційного вилучення пектину з вторинної рослинної сировини

    Запропоновано та експериментально підтверджено фізичну модель ультразвукового кавітаційного вилучення пектинових речовин із рідинно-дисперсної суміші вторинної рослинної сировини, яка враховує кавітаційне диспергування комплексу целюлоза–протопектин на рівні хімічних зв’язків, кавітаційне вилучення цільових компонентів з капілярно-пористих систем сировини, виникнення високоградієнтних мікропотоків у шарі та кавітаційну хімічну активацію води технологічного розчину.

    A physical model of ultrasonic cavitation extraction of pectin materials from the liquid-dispersive mixture of the reiterative vegetative raw materials, which takes into account the cavitation dispersion of the cellulose-protopectin complex on the chemical links level, cavitation extracts of the purpose-oriented component from the raw materials capillary-porous system, origin of the high-gradient microflows in the layer and the cavitation chemical activating of the technological solution.

    Переглянути