МАЛЮГА А. С

Сортировать по умолчанию названию
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ЗЕРНИСТОМУ ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КОМПЛЕКСНИХ ГУМУСНИХ ДОБРИВ

  Створення сучасних органо-мінеральних добрив дозволяє вирішити одну з найважливіших проблем сучасного сільськогосподарського виробництва – забезпечення бездефіцитного балансу корисних речовин в ґрунті. Проте внесення індивідуальних речовин екологічно не вигідно, тому необхідно зосередити увагу на розробці комплексних добрив. Комплексні гуміново-мінеральні тверді композити зі змінним співвідношенням органічних, мінеральних речовин, карбоміду що дозволяють одержати добрива з різним рівнем кислотності. Створити їх можна за рахунок утворення багатошарової структури композиту з кристалічним каркасом, в якому хаотично розташовані аморфні частинки. Рівномірність розподілення мінеральних і органічних речовин визначається умовами масової кристалізації [1]. Метою роботи є дослідження процесу гранулоутворення та кристалічної структури гранул при різних складах початкової суміші. Фізична та математична модель При розгляді процесів, що відбуваються в мікрошарі, можна сформулювати механізм утворення багатошарових твердих композитів. Рідка фаза за рахунок дії адгезійно-сорбційних сил утримується на поверхні твердих частинок у вигляді надтонкої плівки. До плівки мірошару, який знаходиться на предметному склі підводиться енергія. Це призводить до інтенсивного випаровування розчинника, в результаті чого на поверхні твердих частинок утворюється тонкий шар з мікрокристалів мінеральних речовин та осаджених між ними колоїдних часток гумінових сполук. Мікрокристали служать центрами кристалізації мінеральних речовин з чергової плівки рідини, внаслідок чого відбувається ріст гранул. Рідина нагрівається та випаровується за рахунок теплоти, отриманої від попередньо нагрітої скла та від теплоносія (рисунок 1). Були проведені експериментальні дослідження за допомогою яких проведено перевірку адекватності математичної моделі (рисунок 2). Була підібрана фізична та створена математична модель процесу зневоднення структури мікрошару. Експериментально визначено вплив інтенсивності перенасичення, наявності гумату на структуру мікрошару при ізотермічній масовій кристалізації композитних розчинів на основі сульфату амонію. Перевірена адекватність створеної математичної моделі. В подальшому більш доцільно провести експерименти при цих температурах з додаванням карбоміду та дослідити його вплив на мікроструктуру шару.

  Переглянути
 • Вплив температури на структуру мікрошару під час масової кристалізації гуміново-мінеральних рідких систем

  Визначено вплив температури на структуру мікрошару під час масової кристалізації гуміново-мінеральних рідких систем на основі сульфату амонію.

  Experimental determination of influencing of temperature on a microlayer structure during mass crystallization of the humic mineral liquid systems on the basis of ammonium sulfate is determined.

  Переглянути