Миленький В. В

Сортировать по умолчанию названию
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОМ

  Сучасний рівень розвитку енергетичних та інших промислових установок характеризується високою інтенсивністю технологічних процесів з використанням агрегатів великої одиничної потужності.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОЛІЗНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВОДНЮ

  Всі типи конструкцій електролізерів для розкладання води з отриманням
  водню та кисню по способу ввімкнення електродів можна розділити на дві
  великі групи: електролізери з монополярним і біполярним увімкненнями.

  Переглянути
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОСУШЕННЯ ВОДНЮ

  Осушення водню – процес зниження в ньому вмісту вологи. Розглянемо
  варіанти реалізації процесу осушення водню й області застосування кожного з
  них. Зауважимо, що це не те ж саме, що зниження відносної вологості.

  Переглянути
 • ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ У КАНАЛАХ ЗВʼЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

  Загальне коло практичних задач, в яких зʼявляється необхідність виявляти
  зміну властивостей випадкових процесів, досить широкий. Найважливішими з
  них є завдання контролю і діагностики в автоматизованих системах управління
  технологічними процесами.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЛІЗЕРА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВОДНЮ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

  Водень, найпростіший і найлегший зі всіх хімічних елементів, можна вважати ідеальним паливом. При спалюванні водню утворюється вода, яку можна знову розкласти на водень і кисень, причому цей процес не викликає жодного забруднення довкілля. Крім того, водень може використовуватися для отримання хімічно чистого кремнію, а він, у свою чергу, є частиною багатьох енергогенерувальних установок. Об’єктом дослідження є відділення електролітичного поділення води на Запорізькому заводі напівпровідників.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОСУШУВАННЯ ВОДНЮ

  Водень – найлегший із усіх відомих газів. Ізотопи водню мають власні
  назви: 1 Н – протій (Н), 2 Н – дейтерій (D) і 3 Н – тритій (Т). Він широко
  розповсюджений у природі.
  Водень – один з основних компонентів усіх природних органічних
  сполук. Він реагує з неметалами, з металами утворює гідриди, за хімічними
  властивостями – відновник. Суміш водню з киснем (гримучий газ) вибухає при
  підпалюванні. Сировина для промислового отримання водню – гази
  нафтопереробки, гази природні, продукти газифікації вугілля тощо. Основні
  способи отримання водню: реакція вуглеводнів з водяною парою, неповне
  окислення вуглеводнів, конверсія окису вуглецю, електроліз води. Його
  застосовують для синтезу аміаку, метилового спирту, в процесах гідрогенізації,
  при зварюванні та різанні металів тощо. Водень – перспективне газоподібне
  пальне. Дейтерій і тритій знайшли застосування в атомній енергетиці

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ АДАПТАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВИПАРНОЇ УСТАНОВКИ

  Модель управління, отримана з використанням методики імітаційного
  моделювання, дозволяє адекватно відобразити зв’язок керувальних дій і
  вихідних змінних випарної установки в певному діапазоні зміни режимів її
  роботи в припущенні, що параметри об’єкта незмінні в часі. Дослідження,
  виконані автором на базі виробничих даних, а також матеріалів літературних
  джерел дають підставу вважати, що випарна установка (ВУ) − об’єкт
  нестаціонарний, тобто спостерігається дрейф у часі її характеристик. Причина
  появи дрейфу − наявність неконтрольованих впливів, значення яких не можуть
  бути враховані при створенні математичного опису. До таких дій належать,
  наприклад, величина теплового потоку через стінки грійної камери, сольовий
  склад вихідного розчину, старіння обладнання та ряд інших чинників. У зв’язку
  з тим, що отримана модель ВУ використовується для управління цим об’єктом,
  необхідно, у міру вступу нових даних, коректувати модель.

  Переглянути
 • РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СУПУТНИКІВ ЕЛЕКТРОЛІЗНОЇ ЛІНІЇ

  Кількість технологічних супутників, що перебувають на лінії, слід
  вибирати з умови забезпечення максимально можливої продуктивності лінії.
  Оцінимо залежність продуктивності від кількості технологічних супутників.

  Переглянути
 • ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ПЕЧЕЙ

  Технологічний режим плавлення – зміна складу металу та шлаку в ре­зу­ль­татів хімічних перетворень і внесення шлакотворних, легувальних або розкис­нювальних матеріалів| [1, 2, 3, 4].

  Переглянути
 • ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ – АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМОК В ЕНЕРГОЗАБЕЗПЧЕННІ КРАЇНИ

  На початку ХХІ сторіччя важко собі уявити сучасну людину, яка б не
  користувалася електроприладами. Електричне освітлення, комп’ютерна
  техніка, засоби зв’язку і багато речей, до яких ми всі так звикли, не можуть
  функціонувати без електроенергії.

  Переглянути
 • ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ OLAP

  OLAP – Online Analytical Processing, тобто оперативний аналіз даних. У
  1993 році Е.Ф. Кодд з партнерами опублікував статтю, яка мала назву
  „Забезпечення OLAP для користувача-аналітика як „мандат” інформаційних
  технологій”. Тут Е. Ф. Кодд сформував 12 основних принципів OLAP. 1995
  року до них було додано ще шість. Пан Кодд розділив ці принципи на чотири
  групи, а саме основні (таблиця 1), спеціальні (таблиця 2), формування звітів
  (таблиця 3), управління вимірами (таблиця 4) – і назвав їх „особливостями”.

  Переглянути
 • КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ

  Підвищення ефективності лазерного устаткування вимагає дозованого
  теплового впливу під час різки, зварювання, маркування, термообробки і т. ін. Це
  зумовлює необхідність керування розподілом поля температур оброблюваного
  матеріалу в пристроях лазерної технології.
  Питання теплофізики процесів дії на матеріал випромінювання з щільністю
  потоку менше 10 10 Вт/м 2 вирішуються в основному з урахуванням двох типів
  завдань: нагрівання матеріалів до температур, що не перевищують точку
  плавлення; і нагрівання матеріалів з досягненням температур плавлення.
  Досягнення точки плавлення часто пов’язане з початком інтенсивного
  випаровування речовини поверхні дії лазерного випромінювання[1].
  Типова постановка завдання про нагрівання лазерним пучком необмеженої
  пластини з ізотропної речовини має вигляд

  Переглянути
 • ДИСКРЕТИЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ У ЧАСІ ПІД ЧАС СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  Розглянуті алгоритми, що дозволяють визначити оптимальний відносно вибраного критерію час дискретизації опитування технологічних параметрів, що забезпечує достатню точність визначення цього параметра, попри дискретність звертання до вимірювальних пристроїв.


  The classification of objects of statistical study is proposed, depending on the ratio of the factors influencing the choice of resampling. The recommendations for their use are given, which allow plan reasonably experiment and improve the efficiency of research.


  Переглянути