Самсонов В. О

Сортировать по умолчанию названию
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ЕТИЛОВОГО СПИРТУ «ГІДРАТАЦІЄЮ ЕТИЛЕНУ»

  За об’ємом виробництва етиловий спирт посідає одне з перших місць серед
  інших органічних продуктів. Він широко застосовується як розчинник. Велика
  кількість етилового спирту використовується для виробництва синтетичного
  каучуку, а також як вихідний продукт для виробництва хлоралю, етилацетату,
  діетилового ефіру.

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА МЕЛАМІНУ З КАРБАМІДУ І АМІАКУ

  Меламін, що є амідом ціанурової кислоти, найбільше значення має як один
  з компонентів у синтезі меламіноформальдегідних полімерів, що відрізняються
  високими термостійкістю та механічною міцністю і мають високою цінністю
  для виробництва пластичних мас.

  Переглянути
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЖОМОСУШИЛЬНОЮ УСТАНОВКОЮ

  Ця доповідь є продовженням попередної доповіді на тему
  «Мікропроцесорна система автоматизації жомосушильного відділення
  Балашовського цукрового заводу» [1]. Після створення системи на етапі
  налагодження та навчання персоналу обслуговування роботі з АСР замовником
  було поставлене додаткове завдання: створення інструкцій для
  налагоджувальників та операторів.

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ПЕРІОДИЧНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБКИ КОНЦЕНТРАТУ СІРЧАНОЇ РУДИ АВТОКЛАВНИМ СПОСОБОМ

  Технологічний процес періодичної переробки флотаційного концентрату сірчаної руди автоклавним способом зображенj на рис. 1 [1]. Пульпа сірчаного концентрату подається до апарата 1, де відбувається її згущення та пере­тво­рен­ня в суспензію.  Відтак у вигляді суспензії концентрат потрапляє у колектор 3, звід­ки надходить у автоклав 4. Одночасно через дозувальні баки 8, 9 та ємність 10 в автоклав подаються реагенти: розчини поліфосфату натрію і кальцинованої соди та гас. Після чого відбувається нагрівання в автоклаві гострою парою під тиском 0,5–0,66 МПа за температури 210–220 °С упродовж 1–1,5 години до надлишкового тиску в автоклаві 0,28–0,32 МПа і температури 140 °С. При цьому відбувається розплавлення сірки, її коалесценція, відділення від пустої породи, яка спливає у верхню частину автоклава, а сірка осідає в нижній частині апарата. Далі сірку відстоюють 2-5 хв і зливають з автоклава у відстійник 7.  Після цього в автоклав подається пара для перемішування «хвостів», які через перемішувач 8 надходять у згущувач 2, з якого подаються на повторну фло­тацію. Тривалість всього циклу  перероблення сірки складає близько 2,5 години, а кількість вилучення сірки при такому методі складає 70–80 %.  Далі процес повторюється в такій же послідовності.

  Переглянути
 • ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ APROL

  Тут розглядаються засоби автоматизації компанії B&R, зокрема —
  програмні. Програмний продукт APROL можна використовувати незалежно від
  вже наявної автоматизації. Ця система керування є однією з найбільш
  прогресивних розробок на ринку продуктів для автоматизації складних
  виробничих процесів.

  Переглянути
 • СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КЕРУВАННЯ ВІДДАЛЕНИМИ ОБ’ЕКТАМИ

  В області автоматизації та диспетчирезації виникають завдання передачі
  отриманої від первинних вимірювальних приладів(ПВП) інформації на
  відстань. Розглянемо один із можливих варіантів розв'язання такої задачі на
  прикладі SCADA-систем (Supervisory Control and Data Acquisition-система
  диспетчерського управління), поширених в промисловій автоматизації,
  диспетчеризації складів, каналізацій, водопроводів [1, 2].

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ГАЗО- ТА НАФТОНАЛИВНИХ СТАНЦІЙ

  Головна задача технологічного процесу газо- та нафтоналивних станцій –
  приймання зрідженого газу та нафтопродуктів, які доставляються залізницею,
  зберігання зрідженого газу та нафтопродуктів в резервуарах і відпускання в
  автоцистерни.

  Переглянути